DELA

Objuden samling

Det finns en löst sammanhållen grupp ålänningar som kallas Obunden samling. Sedan splittringen med Moderaterna för några år sedan har denna grupp i ännu högre grad än tidigare spretat åt många olika håll, och vissa av gruppens kandidater har fiskat i grumliga vatten. Deras slogan inför valet var ”Byt regering”, och det gick tydligen hem hos väljarna, för nu sitter de snart i den nya regering som Centern bildar.

Men vilka är de herrar som vi väljare gett så mycket makt? Partiledaren är Ålands kanske mest kända jurist. När valet var över och den nya regeringen skulle bildas for han på semester. En relativt ny partisekreterare – oerfaren av Åländsk politik – blev utnämnd till minister. Ett bättre namn på gruppen är kanske ”Ointresserad samling”?

Marcus Måtar blev invald i lagtinget. Även han är en känd jurist, och är ny ledamot i lagutskottet. Måtar ska alltså vara med och ta fram nya lagar, som vi alla skall rätta oss efter. Det låter ju logiskt, om det inte vore för att Måtar är dömd till ett fyra månader långt villkorligt fängelsestraff för grovt ocker. Domen är fastställd. Dessutom nolltaxerade Marcus Måtar förra året, trots en till synes framgångsrik karriär. Ett ännu bättre namn på gruppen är kanske ”Samling på obestånd”?

Nu funderar det nyvalda Lagtingets trettio ledamöter på om Måtar verkligen kan sitta i Lagtinget. Centerns Roger Nordlund, tycker inte Måtars dom är något problem. Det är nog bara på lilla Åland som en tf talman och kommande finansminister skulle tycka så. Det luktar partipolitik på långt håll.

Kanske det bästa namnet på gruppen trots allt blir ”Objuden samling”?

MATS SANDBERG
DEBATTÖR