DELA

Obesvarade frågor

Mina frågor i beskattningen är fortfarande obesvarade trots Rolf Granlunds (ÅF) försök.

Den ”åländska” skattebyråns resurser räcker inte långt till den byråkrati som egen beskattning medför. Kompetenserna för att sköta lagstiftning, systemutveckling m.m. finns idag hos skattestyrelsen. Vad skulle detta kosta Åland? När Rolf G. talar om ”några nya kompetenser” är det att underskatta resursbehovet!

Frågan om vad vårt livsviktiga näringsliv kan vinna/förlora på ett övertagande står obesvarad. Inte heller frågorna kring rättssäkerhetsaspekterna förefaller viktig att besvara för Rolf G.

Jag underskattar inga fördelar med övertagande. Jag anser att vi har alldeles för lite kunskap om effekterna och jag har inte tagit ställning till för/emot egen beskattning. Men jag vill gärna veta hur förespråkarna har tänkt sig helheten.

Anna Holmström (C)