DELA

Obesvarade frågor kring Ömsens centrumsatsning

Som ägarkund hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag och förtroendevald i Mariehamn är det med stort intresse jag följer försäkringsbolagets byggnadsplaner i centrum. För min del som mariehamnare är det två viktiga frågor som ännu står obesvarade. Den första frågan är vilka projektets tilltänkta målgrupper är?

Den andra frågan är hur centrumhandeln och företag med verksamheter i nära anslutning till de aktuella tomterna kommer att påverkas under tiden för projektets uppförande? Anledningen varför jag anser frågorna som väldigt viktiga är att jag som ledamot i stadens socialnämnd vet att det finns ett behov, efterfråga och även konsensus hos majoriteten av stadens politiker att det i stadens centrum byggs förmånliga bostäder för äldre.

Jag vet även från tidigare hur känslig stadens centrumkärna är för förändring eller ”störning” som man säger inom teknisk reglerteknik. Ombyggnad av ett gatuavsnitt kan till exempel ge rätt stora negativa konsekvenser för en närliggande verksamhet.

Utgående från den hittills knapphändiga information som Ålands Ömsesidiga gått ut med till sina hyresgäster, ägarkunder och Mariehamnare så handlar det om ett projekt på cirka 9 500 kvadratmeter våningsyta till en byggkostnad på cirka 60 miljoner euro som är tänkt att uppföras under en femårsperiod.

Det är informationen jag utgår ifrån med mina frågor och troligen har det redan hunnit rinna en del vatten under broarna som gör att byggherren fått ner den kalkylerade projektkostnaden. Men utgående från ovanstående information som jag i nuläget har att tillgå konstaterar jag med enkel huvudräkning att byggkostnaden för en liten tvårummare på 40 kvadratmeter landar på cirka 252 000 euro.

Sedan tänker jag att Ålands Ömsesidiga vill ha en viss vinstmarginal på hyresintäkten eller vid en eventuell försäljning av lokaler.

Majoriteten av de företagare som för nuvarande huserar i fastigheten Torggatan 9 har haft sina verksamheter där under väldigt lång tid och själv hyrde jag under flera år en kontorslokal i fastigheten där jag likt övriga hyresgäster trivdes riktigt bra. För att spegla känsligheten i en småföretagares vardag kan jag nämna varför jag själv valde att flytta ut vilket inte berodde på rivningshotet utan orsaken var avsaknad tillgång till höghastighets internetanslutning vilket av förståeliga skäl inte var så intressant för hyresvärden att satsa på i en fastighet som planeras att rivas.

Men jag återgår med mitt resonemang med fokus på de företagare som ännu har sina verksamheter i fastigheten och övriga småföretagare längst Torggatan i Mariehamn som till stor del utgörs av väldigt driftiga kvinnor. Hur ser deras framtida verksamhetsförutsättningar ut ifall Ålands ömsesidiga väljer att förverkliga nuvarande planerade projekt? Kommer de fortsättningsvis ha möjlighet att hyra lokaler av Ålands Ömsesidiga till rimlig hyra eller är detta projekt tänkt att locka till sig stora utländska kedjor och konsultföretag som är i behov av stora sammanhängande lokaler?

Helt hypotetiskt för att ställa frågan på sin spets vore det intressant att veta vad för svar ett utomåländskt försäkringsbolag får ifall de önskar hyra upp en till två våningsplan för att tillexempel erbjuda försäkringar likvärdiga Ålands Ömsesidigas tjänsteportfölj för ålänningar och till Åland kringliggande närregioner.

Min andra frågeställning berör hur omkringliggande verksamheter kommer att beröras under byggtiden som uppgetts ta fem år i anspråk. Jag minns bra när Sittkoffsgallerian öppnades och hur stora delar av tidigare Varuhuset Varmans och hela Zeipels flyttade till Sittkoffs. Det lär tagit åtta år innan Zeipels-lokalen åter sprudlade av verksamhet.

Den stora skillnaden mellan Sittkoffs och Ålands Ömsesidigas projekt är att under uppförande av Sittkoffsgallerian kunde alla företagen fortsätta sina verksamheter i dåvarande lokaler tills att gallerian stod färdig. Vad som hittills framgått är att projektet troligen inleds med att riva och bygga nytt på Zeipels-tomten. Min förhoppning är att de verksamheter som nu finns i Zeipels även under byggtiden finner ändamålsenliga lokaler för fortsatt verksamhet, dels för att centrumkärnan annars tappar ytterligare puls under byggtiden som säkert tar 18 månader i anspråk men även av den orsaken att jag misstänker det vore svårt att lägga de aktuella verksamheterna vilande tills lokalerna är inflyttningsklara.

Slutligen hyser jag även en genuin oro för närliggande verksamheter så som handlare, hotell, restauranger och caféer med sina uteserveringar som under denna femårsperiod är granne med en byggarbetsplats med alla de störande moment verksamheten kan påföra sitt grannskap.

Så med dessa infallsvinklar önskar jag att ålänningarnas Ömsesidiga försäkringsbolag med stor respekt beaktar estetik och funktion kryddat med en stor slev ödmjukhet till bolagets ägare i form av sina försäkringskunder, hyresgäster, närliggande tomtägare, verksamhetsutövare och övriga mariehamnare när ni går vidare med era planer för Mariehamns centrum.

Ni bär på ett ytterst stort ansvar där minsta lilla snedsteg eller felberäkning kan få ödesdigra konsekvenser inte bara för Mariehamn.

MARTIN NILSSON (S)