DELA

Obegriplig energiutveckling

Samtidigt som Sverige och Tyskland beslutat avveckla kärnkraften, förhåller sig finska energiindustrin och politikerna vettlöst till kärnkraften. Det verkar som om helhetsbilden av riskerna med kärnkraften och dess radioaktiva avfall fortfarande är ett dunkelt begrepp för dem – utan att tala om ansvaret.

Detta betyder, att i kärnkraftförespråkarnas och energispecialisternas planer inte finns utrymme för hållbar utveckling, då de med vett och vilja är beredda att förorsaka problem för kommande generationer enbart för att nå sina egna ekonomiska målsättningar. De försöker försvara sin avsikt med att försäkra, att kärnkraftverkens enda radioaktiva avfall utgörs av den fasta komponenten, som skall slutförvaras djupt nere i urberget, men låter bli att berätta att i samband med användningen av kärnkraftverk också bildas stora mängder radioaktivt kärnavfall både som gas och i flytande form. Varför berättar de inte om vart dessa avfallen hamnar?

Om kärnkraftförespråkarna med avsikt undviker att berätta detta, har de tydligen en egen moral, som inte sammanfaller med den allmänmänskliga moralen. De håller som godtagbart allt som tjänar utvecklingen av kärnkraftsindustrin, även om det skulle skada dem själva eller deras anhöriga. De understöder kärnkraften, även om den skulle hota den nationella och globala säkerheten – och även om man för den skull blev tvungen att ljuga offentligt.

Sven-Olof Jakobsson

Karleby