DELA

Obalansen i naturen är inte örnens fel

Adrenalin , testosteron, vapenolja och valfjäsk. Så kan man beskriva doften av den debatt som nu åter seglat upp gällande havsörnen, dess antal och om eller snarare hur stammen bör regleras.

Det ryktas att det skulle råda stor politisk enighet kring frågan om att havsörnsstammen borde regleras.

Jag kan bara svara för min egen politiska och personliga åsikt gällande denna fråga. Jag kommer att kandidera för Obunden Samling i höstens lagtingsval och jag ställer mig absolut inte in i ledet av politiker som anser att örnstammen bör regleras. Inte med beaktande av den lilla kunskap som tycks ligga till grund för detta ställningstagande.

Obalansen i naturen är inte örnens fel utan människans.

För lite och för dålig föda gör att bland annat ejder stammen är svag. Ådan som är den som drar det tyngsta lasset gällande ruvning med mera är mer sårbar än Gudingen och det samma gäller andra arter. Lösningen är inte att beskatta havsörnen. Lösningen ligger på en helt annan nivå. Se bara på Norge. Längs den norska kusten finns en synnerligen stark havsörns population. Längs samma kust finns även en mycket god återväxt av ejder! Skillnaden är främst att de norska sjöfåglarna har tillgång till mer och framförallt bättre föda.

Finns det faktiskt belägg för påståendet att örnstammen just nu skulle vara för stor?

Den är möjligtvis för stor i förhållande till ejder stammen mer än så finns det mig veterligen inte belägg för att påstå. Ejderstammen har varit på tillbakagång länge. Vad gör vi sen om det visar sig att ejderstammen inte återhämtar sig trots att vi skulle ha en svagare havsörnspopulation?

Ta fram fakta.

Fakta kring varför ejdern minskar i hela Östersjön även i områden där det finns väldigt lite eller inga havsörnar alls. Fakta och enstaka observationer är INTE samma sak. Utan det krävs en bred kunskapsbas innan vi ens borde inleda en debatt som denna.

Skulle lösningen på ejderstammens nedgång vara så enkel att det handlade om en viss reglering av örnstammen eller en minskning av det skydd den åtnjuter idag så skulle jag säga okej låt oss diskutera eventuella minskningar av dagens skydd och eller någon form av åtgärder för att motverka en ytterligare ökning av antalet havsörnar. Men så är inte fallet, och risken är överhängande att ejderstammen fortsätter att minska även när krutröken skingrats.

Jag är minst lika bekymrad som någon annan över att ejderstammen minskar inte bara här på Åland utan även totalt sett. Men jag är också bekymrad över hur lätt det tycks vara att dra förhastade slutsatser kring vad som måste göras utan att ha kunskap och fakta som grund.

CONNY NYLUND

OBUNDEN LAGTINGSKANDIDAT I HÖSTENS VAL