DELA

(ob) inget högerparti

I ledaren den 21 mars betecknar Nina Fellman Obunden samling som ett ”klassiskt högerparti”. Då vi inom Obunden samling inte känner igen oss i den beskrivningen ber vi få komma med följande principiella synpunkter.
Redan en översiktlig blick ut över vårt partifält ger knappast för handen något ingrott konservativt sällskap av välbesuttna ”bäste broder”-direktörer i kritstrecksrandiga kostymer. Vi betraktar oss som entreprenörer inom åländsk politik. Vår roll är att stå för förnyelse, kreativitet och flexibilitet. Vi arbetar aktivt för att ständigt vitalisera den åländska samhällsdebatten. Vår organisation ska vara icke-hierarkisk, enkel, modern och tilltalande så att arbetsformerna lockar till engagemang för samhällsbygget på ett sätt som passar den enskilde så att man själv kan välja ambitionsnivå för sitt samhällsengagemang.

Vi arbetar politiskt med utgångspunkt från enskilda oberoende människors önskningar om att demokratiskt samverka i en icke-partipolitisk form (därav också namnet ”Obunden samling”). Vi bygger upp vår verksamhet kring den enskilda människans rätt och skyldighet att ta ansvar för sig själv, för sin familj och sina närmaste samt för sin närmiljö.

Bland våra politiska idéer finns såväl konservativa, liberala som socialradikala inslag och vi vill därför överhuvudtaget inte placeras på den traditionella endimensionella höger-/vänsterskalan. Vår ideologi utvecklas genom vårt politiska arbete. Den är inte möjlig eller lämplig att fastställa en gång för alla.
Vi förespråkar en samarbets-, sak- och resultatpolitik framför person-, prestige- och partipolitik. Vi arbetar för sakfrågor och envars rätt att framföra sin synpunkt. En öppen debatt i alla frågor har alltid varit till fördel och därför är det viktigt att sakfrågorna avgörs efter öppen, förutsättningslös debatt.

Inom Obunden Samling har envar rätt att framföra sin politiska åsikt utan att för den skull klandras för sina åsikters skull med hänvisning till något stramt partiprogram eller någon ingrodd ideologi.
Olle Sjöstrand
Partisekreterare
Obunden samling