DELA

Ob har ingen anledning att slå sig för bröstet

Marcus Måtar (Ob) anser att jag i min insändare om att landskapsandelarna måste höjas slår in öppna dörrar. Som motiv till sitt påstående hänvisar han till att finans- och näringsutskottet i sitt budgetbetänkande skriver:

”I det fall landskapsregeringen inte presenterat ett nytt system utifrån vad som framförs här anser utskottet att landskapsregeringen i tilläggsbudget i skyndsam ordning eller senast under 2022 skjuter till anslag så att landskapsandelarnas volym återgår till den nivå där de befann sig innan den föregående regeringen sänkte anslagsnivån.”

Måtar kan vara lugn, jag har läst betänkandet, men anser inte att skrivningen är tillräcklig. Hade Obundna – och för den delen även Centern – levt upp till sitt vallöfte hade landskapsandelarna redan justerats till den nivå de befann sig på innan den förra regeringen sänkte dem. Och istället för att höja, sänks anslaget till kommunerna ytterligare under 2022. Konsekvent och trovärdigt? Knappast.

I sitt gruppanförande under budgetdebatten sa lagtingsledamot Marcus Måtar följande:

”… och vi ska återställa landskapsandelarna till kommunerna. Jag vill påminna om att det här var väldigt tydliga vallöften som gavs och Ob har inte glömt kommunerna i fall någon trodde det.”

Om så är fallet, varför krävde inte Ob att anslaget ska höjas i årets budget istället för att linda in sitt vallöfte i en skrivning från finans- och näringsutskottet om att landskapsandelarna ska justeras ”om” och ”ifall”? Innan vi vet om ”om” och ”ifall” infrias eller inte har kommunerna tvingats producerad underfinansierad service under ytterligare ett år.

Efter att den förra regeringen sänkte landskapsandelarna med miljontals euro har lagtinget genom ny lagstiftning påfört kommunerna ytterligare kostnadsdrivande uppgifter. Att höja anslaget med minst 2 miljoner euro i årets budget var ett kompromissförslag från ÅF för att åtminstone stäcka ut ett finger för att hjälpa kommunerna ekonomiskt direkt. Därefter bör andelarna, senast i budgeten för 2023 justeras till en nivå som säkerställer den kommunala servicen över hela Åland.

BRAGE EKLUND (ÅF)