DELA

Oärlig metod i granskning av Åländsk demokrati

Med anledning av de polisanmälningar som Åländsk Demokrati och undertecknad har gjort för ärekränkning, så vill vi precisera och förtydliga några omständigheter. Syftet med anmälan var inte på något sätt att begränsa debatten utan enbart att få en saklig debatt utan invektiv eller skällsord. Av den orsaken kan det hända att vi även anmäler andra som vi i framtiden anser att förtalar Åländsk demokrati eller undertecknad på motsvarande sätt fram det att till ärendet avgörs.

Såväl Nyan (Orre) och ÅT (Lampi) har försökt analysera Åländsk demokrati / Stephan Toivonen.

Båda gör samma logiska fel, som vi ser det. De använder sig av gamla uppgifter. Jag vidhåller att då ni vill göra en saklig analys av mig som lagtingspolitiker eller Åländsk Demokrati, så bör ni ju analysera den relevanta tidsperioden.

I Lagtingsbrevet skrev jag nyligen:

”Åländsk Demokrati grundades som en valmansförening inför höstens val. Beslutet togs dock veckan före midsommar. På våren skrev jag insändare i flyktingfrågan och med andra samhällsintresserade personer även ett utskick för att få till stånd folkomröstningar i frågan.”

Såväl Nyan som ÅT hänvisar främst till insändare skrivna av mig som provocerande skribent i ett knepigt ämne. Liksom till Utskicket, som gjordes av en hel grupp av samhällsengagerade personer, men som hade en enda undertecknare. Nyan hänvisar även till en ”blogg”, som egentligen enbart varit en plats för mig där jag ”publicerat” några artiklar för att kunna länka till dem i olika sammanhang. Jag trodde att ”bloggen” inte ens var googlebar och där framkommer ju inte ens vem som skrivit eller varför.

I slutet av juni finns där en insändare med rubriken ”Massutskicket har avslutats”. Namnet Åländsk demokrati (ubv) användes sedan första gången under insändare i juli. Jag förstår mycket väl att det för en utomstående kan vara svårt att särskilja dessa olika roller. Därför har jag i olika sammanhang försökt förtydliga denna kronologi. Hitintills förgäves.

Jag noterade även att min kollega i lagtinget gruppledaren Sara Kemetter i en radiointervju sade ”i valkampanjen. Vi har alla fått del av det här brevet hemskickat”. Det var alltså inte alls på det sättet. Utskicket sändes på våren, medan valkampanjen inleddes då listorna inlämnades i mitten av september. Och som sagt namnet Åländsk demokrati användes först i juli.

Så grundproblemet är att journalisterna baserar sina uttalanden på allt jag skrivit under det senaste året, medan jag anser att de inte kan använda sig av annat än det jag skrivit under namnet Åländsk demokrati då de skall granska åländsk demokrati. Om de vill göra det på ett ärligt sätt.

Det intressanta är ju att ingen av tidningarna har använt sig av vårt ”partiprogram” som vi har på vår enkla hemsida. Ingen har heller granskat / kommenterat de fem motioner, den reservation jag gjorde mot budgetförslaget eller alla de anföranden, som jag framfört i Lagtinget i egenskap av lagtingsman.

Man kritiserar som sagt ”partiet” och mig som lagtingsman på basen av saker jag skrivit före Åländsk demokrati grundats.

Personligen anser jag att detta är en oärlig metod.

Men så kan det gå när regeringen har två tidningar, som understöder dem och vi inom Åländsk Demokrati har inte någon.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati

Svar: Stephan Toivonen menar i sin insändare att jag har gjort en felaktig analys av Åländsk demokrati vilket han också ringde för att berätta dagen efter ledaren ”Varför finns det så få rasister men så mycket rasism”. Toivonen menar att tiden före bildandet av partiet Åländsk Demokrati (ÅLD) inte är relevant för att analysera partiet i dagsläget och ska strykas från protokollet. Men på bloggen nejtack350 refererar Toivonen själv till det så kallade utskicket ”som ledde till bildandet av Åländsk Demokrati”. Det är inte rimligt att under ett valår driva politisk kampanj i lagtings- och kommunalvalet och sedan förvänta sig att texter man skrivit tidigare samma år inte längre är relevanta för analysen av en lagtingsledamot och ett parti. Toivonen skrev på bloggen så sent som i december 2015 och den har haft över 200 sidvisningar den senaste månaden. Precis som andra politikers bloggar är Toivonens relevant.

Påståendet om att ingen vet vem som skriver eller varför på nämnda blogg stämmer inte heller. I alla inlägg som har citerats i ledaren framgår tydligt att Toivonen är författare. I de citerade inläggen har Toivonen skrivit under med sitt namn och partitillhörighet eller i första person refererat skeenden som låter läsaren förstå att han är författare, till exempel referenser till hans tid i Portugal. Bloggen är inte svår att hitta, Toivonen länkar själv till den från sin Facebook-sida upprepade gånger. Toivonen måste antingen radera de inlägg han inte står för eller sluta försöka blanda bort korten.

Johan Orre