DELA

Oanade konsekvenser av Obundnas jordbruksstöd

Obunden Samlings partiledare Gun-Mari Lindholm anser i Nya Ålands partiledarutfrågning att endast de som har jordbruk som huvudsyssla ska ha rätt till stöd. Jag anser att denna begränsning skulle få oanade konsekvenser för glesbygd och skärgård. De små enheterna i framförallt skärgården gör att man inte kan leva enbart på jordbruk utan man kompletterar med fiske, stuguthyrning och hoppar in och jobbar med annat vintertid. Eftersom lönsamheten redan i dag är svag för småskaliga jordbruk betyder de obundnas förslag att många mindre enheter försvinner och igenväxningen av kulturlandskapet fortsätter. Att tro att dessa små tegar skulle vara attraktiva för heltidjordbrukarna är överoptimistiskt och speciellt i skärgården skulle den totala mängden brukad mark minska kraftigt.

Tittar vi i backspegeln ser vi att antalet småjordbruk minskat kraftigt sedan EU-inträdet och det finns inget som talar mot att denna utveckling kommer att fortsätta. Att vi går mot större enheter är i sig inte fel men visst måste det vara bättre att markerna brukas än ligger för fäfot. Håll dessutom i minnet att den som driver sitt jordbruk ”på sidan om” ofta betalar vanlig inkomstskatt som tillfaller kommunen istället för de stora enheterna som allt oftare är företag vars beskattning till stora delar går kommunerna förbi.

Som vanligt när det ska sparas är det glesbygd och skärgård som det sparkas på trots att vi som bor här gör vad vi kan för att hålla hela Åland levande!

Mikael Lindholm, Simskäla (ÅF)