DELA

Oacceptabla försök till privatisering

Är på uppdrag utanför Åland och läser på nätet om trafikministerns strategier och blir så upprörd. Landskapsregeringen är en arbetsgivare, man har under årens lopp förhandlat fram de löner och avtal som gäller idag för besättningarna på våra färjor.
Nu går trafikministern ut och hotar personalen inför de kommande förhandlingarna i arbetsdomstolen, det är sorgligt i en demokrati där vi har spelregler för hur saker och ting ska gå till. Skärgårdstrafik är kostsam, speciellt när den bedrivs i områden med vinter och med den struktur som man valt att bygga upp här på Åland.
Menar man allvar med en levande skärgård så måste trafiken få kosta och man måste dra upp en långsiktig strategi för hur den ska förändras och utvecklas.

Landskapsregeringens hysteriska försök till privatisering är helt oacceptabla och leder till en otrygg situation för personalen och oss skärgårdsbor. Ena stunden ska vissa linjer privatiseras, andra stunden ska vissa linjer driftprivatiseras nu ska kanske hela flottan flaggas ut. Är det Landskapsregeringens arbetsgivarlinje att hota och skrämma personal och köpa tjänster så billigt som möjligt, för att någon privat aktör ska lönedumpa?
Utöver det har vi sedan tidigare sett att driftsprivatisering bara leder till förfall av landskapsregeringens material och privatisering till att väldigt gammalt tonnage används. Det är också mycket tveksamt om privatiseringen ger något annat än kortsiktiga samhällsekonomiska vinster, de säger ÅSUB om utflaggning av trafiken och SNS i Sverige om privatisering i allmänhet i sin senaste utredning Konkurrensens konsekvenser.
Jag undrar också om denna strategi bara ska drabba skärgårdstrafiken och skärgårdsborna eller om det sedan är andra delar av landskapets verksamheter som skall behandlas på samma sätt?

Sluta genast med privatiseringshysterin! Garantera istället oss skärgårdsbor en stabil och säker trafik genom att dra upp långsiktiga planer för en modern och kundanpassad trafik.
Gör skärgårdstrafiken till ett samhällsägt bolag, ge oss skärgårdsbor inflytande i bolaget och utlokalisera bokningen och administrationen.
Mia Hanström, (s) Kumlinge