DELA

Oacceptabelt ställa Brändö på sidan om

Finlandskabeln blir det offentliga Ålands hittills största infrastruktursatsning. I dagsläget stiger kalkylerna till ca 125 miljoner euro. På landskapet faller enligt nuvarande uppgifter knappa 50 procent. Staten och EU blir således betydande medfinansiärer, förståeligt nog.
Kabeln är tänkt att trygga landskapets elförsörjning för lång tid framöver.
Under senare tid har Finlandskabeln tilldelats en ny, mycket betydelsefull och omvänd uppgift, att fungera som matarlinje för den vindenergi som produceras på Åland. Kabel dras från Ytterby till Nådendal, genom Lumparen, genom Mosshaga skärgård, över södra Skiftet mot Nådendal.

Från tidigare finns en 45 kw linje som förbinder fasta Åland med fastlandet, dragen genom östra skärgården. Hittills har lokala skärgårdsentreprenörer inte beviljats tillträde till denna linje. Så tycks det förbli.
Kraftnät Åland Ab ställer sig avvisande, och styr i realiteten av vem och var elkraft får produceras. Samtidigt är dess juridiska status långt i från oproblematisk. Agerar Kraftnät Åland Ab utgående från ett samhällsuppdrag, ser till hela Ålands bästa, eller privaträttsligt, med hänsyn till ägarkonstellationer? Åland har status av eget El-land.

Brändö kommun har gjort framställningar om möjligheter att ansluta brändöarkipelagen till Finlandskabeln genom en nordligare dragning eller via ett T-stycke och anslutningskabel. Kommunens propåer har avvisats. Det är självfallet oacceptabelt att Brändö, och eventuellt Kökar, på nytt ställs på sidan om.
Brändöarkipelagen har samma rätt som det övriga Åland att få ta del av landskapets infrastrukturella satsningar. Med rätta hävdar Åland sin rätt att tas in i den riksomfattande inmatningstariffen. Brändö kan hävda motsvarande rätt till Finlandskabeln. I annat fall blir den åländska ellagen en död bokstav för Brändös del. Brändö får inget att skaffa i utbyggnaden av den åländska vindkraften. En titt på Brändökartan, geografi och läge, ger besked om de kommersiella möjligheterna, för Brändö och för Åland som vindenergiproducent.

Ja, vi undertecknade är fullständigt medvetna om att vårt hävdande av jämställda förutsättningar sätter den åländska samhällssolidariteten på prov. Självstyrelsen som samhällsbyggande institution måste bestå det provet. För sin egen del och för ett Åland som vi alla kan känna oss stola över.

Torsten Nordberg
Sven Sjöblom