DELA

Oacceptabelt lämna lärare och rektorer utanför!

Lärarna och rektorerna har genom den åländska gymnasiereformen fått ett allt mindre inflytande över hur gymnasieskolorna styrs. När de tidigare 7 gymnasieskolorna styrdes av direktioner hade lärarna en representant med yttranderätt i varje direktion. Eftersom det fanns sju direktioner hade lärarna alltså totalt sju representanter. Före 1997 hade lärarrepresentanten dessutom rösträtt. Skolans rektor var föredragande i direktionen.

Nu styrs Åland gymnasium av en enda styrelse. Lärare kallas till styrelsemöten bara om styrelsen anser det nödvändigt, medan rektorerna för Ålands yrkesgymnasium och Ålands lyceum inte ens sitter med i styrelsen. Från att tidigare ha haft sju garanterade representanter i direktionerna har lärarna alltså nu ingen garanterad plats alls i styrelsen. Det tycker vi är oacceptabelt! Lärare och rektorer har en stor kunskap om den praktiska verkligheten i skolan. Därför anser vi det viktigt att lärarnas och rektorernas kunskaper används också i styrelsearbetet.

Det bör dessutom påpekas att såväl personal- som studeranderepresentanter har både yttranderätt och rösträtt i styrelsen för Högskolan på Åland. Vari ligger skillnaden?
Vi kräver därför en lagändring med följande syfte:
%u2022 Att få två lärarrepresentanter i Ålands gymnasiums styrelse, en från Ålands yrkesgymnasium och en från Ålands lyceum. Lärarrepresentanterna skall ha yttranderätt och rösträtt.
%u2022 Att rektorn för Ålands yrkesgymnasium och rektorn för Ålands lyceum får varsin plats i styrelsen. Rektorerna skall ha yttranderätt och rösträtt.
Lärarkollegiet vid Ålands lyceum