DELA

Nytta och nöje på Emmaus

Emmaus är en otroligt viktig plats för oss frivilligarbetare. Många av oss har fått en ny mening med livet sedan vi började arbeta för Emmaus på frivillig basis. Vi kommer ut ur vår ensamhet, vi får träffa andra och vi vet att vi gör nytta på samma gång.
Vi träffas på Emmaus fyra dagar i veckan. En del av oss kommer alla dagar, en del kommer en dag i veckan. Man ställer upp efter sin förmåga, allas insatser är lika värdefulla och tas tacksamt emot.
Alla kan göra något på Emmaus. Vi sorterar inlämnade kläder. Vi städar, säljer i butiken och lagar mat till olika sammankomster. Den som vill vara kreativ kan sy och skapa nytt av begagnade kläder och prylar. Det nya kan sedan säljas i vår butik.

Arbetet tar aldrig slut. Det finns något att göra hela tiden och vårt arbete gör skillnad. Vi bidrar till att återanvändningen ökar och att mindre bemedlade i vår omvärld får del av vårt överflöd. En del av oss har besökt våra samarbetspartner, till exempel i Baltikum, och på ort och ställe sett att vårt arbete gör nytta och förändrar folks vardag.
Låt oss vara kvar mitt i Mariehamn. Många av oss frivilligarbetare är sjuk- eller ålderspensionärer. En del av oss är beroende av buss och korta gångsträckor. Dagens läge är perfekt, både för oss och alla våra kunder.

Tillsammans arbetar vi 4.500 timmar per år! Vårt arbete är värdefullt även räknat i reda pengar, något som är ett viktigt argument i dagens värld.
Bästa politiker i Mariehamn! Emmaus är en profilbärare för vår stad. Ett miljö- och kulturcentrum som visar att Mariehamn är en stad med ett stort hjärta – en stad som har plats för många olika människor. Låt oss vara kvar i vårt hus!
Frivilligarbetare vid Emmaus Åland
Kerstin Öberg
Charlotta Mattsson
Inger Holmström
Kaija Granith
Arne Pettersson
Göta Nordberg
Solveig Andersson
Runa Jansson
Linda Henriksson
Eivor Svegemo
Stina Torgé
Anja-Rita Fallström
Margareta Flink
Gerd Åkerfelt
Birger Dahlin
Marita Rajalin
Inga Söderlund
Regina Johansson
M. Mattsson
Gyrit Hagman
Siv Eriksson
Solveig Klingberg
Marie-Anna Karlsson