DELA

Nytt skattesystem och lösning av turistsopor

Vi riskerar att ligga tjugo år efter näringsutvecklingen. Viktigt vi hänger med och då ingår även mer miljödriven näringsutveckling. Till exempel i Piteå har deras energisatsningar gett positiva effekter, utöver miljöförbättringar och minskad energiförbrukning, i form av nya jobb, stärkt attraktionskraft och ökad befolkning.
Men först börjar småskaligt som till exempel hur vi ska hantera turisternas sopor. Det borde ingå i turismstrategin, eftersom det är ett stort problem i alla kommuner. Eller?

Om vi vill ha turister och låter de spendera pengar, bör vi även ta hand om deras sopor. Men, istället snålar vi med skräpkorgar, blundar för överfulla återvinningskärl. Det är liksom inte kommunens bord. Men till slut tar de motvilligt hand om det. Undra på att det finns ålänningar som inte välkomnar turister. Men vem ska betala och sköta det? Det här måste vi reda ut och ta hand om besökarna och deras sopor.
Vi måste även göra en rivstart 2012 att se över skattesystemet så att det bildar en bra bas för framtidens näringsliv, är internationellt konkurrenskraftigt och har möjligheter att finansiera välfärden (vilket är ett av skattesystemets viktigaste uppgifter). Näringsutvecklingen ställer nya krav, vi måste se till att företagare stannar kvar på Åland och att nya kommer. Systemet behöver också bli mindre krångligt. I Sverige har man avvecklat arvs- och gåvoskatten med syfte att underlätta generationsskiften i företag.
Lis Karlsson (Lib)