DELA

Nytt politiskt ledarskap är en viktig valfråga

Liberalerna vill ha mandat för ett nytt politiskt ledarskap i höstens lagtingsval.
Det är tid för en långsiktig strategi för trygghet och utveckling som vilar på ett öppet, lyhört och deltagande, men tydligt och bestämt, ledarskap.
Vi anser att det är viktigt att forma visioner som förankras i en öppen dialog. Vi skall inrikta oss på vad som är genomförbart för att koncentrera energin och utvecklingskraften.
Vi skall respektera och ta tillvara den vilja, erfarenhet kunskap och kompetens som finns i den offentliga sektorn, näringslivet och i övriga samhällssektorer.
Vi utgår från ett medborgarperspektiv, den enskilda människans perspektiv, i ledningen av samhället.
Vi skall förklara beslutsgången och redogöra för fakta, argument och värderingar som ligger till grund för besluten.

Liberalerna vill leda Åland som självstyrelsepartiet för hela Åland, för ett grönt Åland där trygghet är grunden för människors möjlighet att utveckla sina unika förmågor och välja sina vägar i vårt gemensamma samhälle.
Liberalerna har beredskap för ett nytt politiskt ledarskap som vilar på demokrati, medbestämmande och ett brett samarbete med andra.
Dessutom har liberalerna en mycket stark lantrådskandidat i partiets ordförande Viveka Eriksson.
Mats Perämaa (lib)
ordförande för lagtingsgruppen
Katrin sjögren (lib)
vice ordförande för lagtingsgruppen