DELA

Nytt mått för framgång

Dagens ekonomi bygger på att förbruka resurser, producera varor, sälja och slänga dem. Det mäts i BNP som inte tar hänsyn till människors mående eller miljöslitage.

I Bhutan mäts lyckotillväxt i bruttonationallycka, GNH (Gross National Happiness). Det värderar bla relationer, delaktighet i samhället, koppling till naturen och tillit. Nya Zeeland kompletterades nyligen BNP med ett välmåendeindex (living standards framework). Indexet beaktar socialt, mänskligt, naturligt och finansiellt kapital.

Om Åland på allvar ska bli ett hållbart samhälle måste vi mäta framgång på ett annat sätt, som väger in sociala och miljömässiga faktorer. Statusrapporterna inom nätverket bärkraft.ax är ett steg på god väg. HI vill att Åland tar fram ett hållbarhetsindex med inspiration från Bhutan och Nya Zeeland.

Med ett hållbarhetsindex skulle vi årligen veta om vi är på rätt väg mot en samhällsekonomi som sätter planeten och människorna i fokus.

HÅLLBART INITIATIVS LAGTINGSKANDIDATER