DELA

Nytt mars 2010

Statsminister Vanhanens sits är svår. Virkeshög i egnahemmet, valfinansieringshärva, man får inte kritisera dom rika. Vad har vi för en statsminister i Finland, han är centerpartist och anser sig handla enligt ”Landets sed”. Vad är det för sed han hänvisar till? Har vi andra också rätt att göra egna seder. Riksdagsman Soini kräver Vanhanens avgång som statsminister. Nog tror man att Vanhanen var medveten om sina piruetter när han gav besked om att avgå.

Feeding America uppger att 37 miljoner människor hungrar och får nödhjälp i USA. Det är fler människor än i hela Norden som har ca 25 miljoner.
Dessutom har USA ett budgetunderskott på 1600 miljarder dollar. År 2001 var det överskott om 128 miljarder dollar. Hur skall det sluta i västvärldens ekonomiska motor. Det är tragiskt i överflödets land. Skall råkapitalismen överleva eller måste man hitta något mera rättvist samhällssystem. Görs ingenting drastisk ifråga om neddragningar så beräknas underskottet vara 85 procent av BNP år 2018. Den är nu 53 procent av BNP, 60 procent är tak.

I Svenska Dagbladet skriver Göran Skytte att svenska Österbotten är ett ljusbad för själen.
Han har besökt världens svenskaste kommun, Korsnäs och andra kommuner. Här talar man världens vackraste svenska mm.mm
Det är också tragiskt att Åland som besluter om att stoppa kärnkraftsanläggningar och kärnavfallslager men ingen tar notis om Ålands beslut. Centerpartissan i Sverige har ju svängt 190 grader i kärnkraftfrågan.
Åland blir ju omringat av kärnkraftverk och slutförvaring och står helt maktlösa. Man vill slopa byggandet av skyddsrum när vi behöver dom för hela befolkningen.

Arkiater Risto Pelkonen dömer ut privatisering av de kommunala vårdtjänsterna. Den privata marknaden tryggar inte rättvisan i hälsovården. Det blir dyrare för kommunerna att vård överlåts till privata företag. Så skriver Yle Nyheter.
Dom rika har råd att anlita privata vårdföretag men inte de fattiga medellösa.
Måste vi ha ständig tillväxt i ekonomin. Så framställer västvärldens ekonomer situationen.
Om ett lands ekonomi inte växer 3-4 procent varje år så är det katastrof. Hur kan man ha ett samhälle som inte behöver denna tillväxt varje år. Det är klart att det blir katastrofer med detta tänkesätt. Michael Moore talar om nyliberalismens sammanbrott.

EU:s budget 2010 har varit klar en tid och omfattar 122,9 miljarder euro. Av detta är ca 55,3 miljarder euro vikta för jordbruksstöd! EU:s pengar är i grunden våra skatter.
Man undrar när andra samhällsgrupper än jordbrukarna skall få stöd av våra skatter. En enskild samhällsgrupp har fått bidrag nu alltför länge.
Byggföretagen i Finland gillar inte omvänd moms det vill säga att huvudentreprenören betalar all moms i ett bygge. Omvänd moms är föreslaget för att minska på svarta pengautbetalningar.
Varför gillas inte detta av byggentreprenörerna?

Det rapporteras om omfattande fuktskador i Yrkeshögskolan Novias byggnader i Ekenäs.
Byggnaderna är endast 6 år gamla och nu kan lokalerna inte användas. Bedrövligt.
En finsk forskargrupp vid Helsingfors Universitet har funnit att det bildas cellgifter i mögelhus. Det har jag förstått i nu snart 20 års tid!
Dagens Nyheter skriver att det är skrämmande att 150 hallar har rasat in i Sverige denna vinter, en helt normal vinter. Det är ett i raden av byggbranschens misslyckande den senaste tiden bland annat enstegstätade fasader som kan komma att kosta miljarder för att rätta till.
Man anser att kompetensen i byggbranschen är orsaken. Jag anser att även myndigheterna har bristande kompetens och vilja.

Till Finland kommer det ca 3000 nya kemiska medel varje år. Man vet inte mycket om hur dom verkar enskilt på mänsklig organism och i samverkan med andra kemiska medel.
Finland är det enda nordiska landet som har brödköer. Är Finland ett välfärdsland jämbördigt med de övriga nordiska länderna? Centerpartissan Liisa Hyssälä lovade för två år sedan att brödköerna skulle försvinna men fortfarande köar många hundratals människor varje dag i Finland för en brödbit. Bedrövligt.
Bruno Fransholm