DELA

Nytt liv åt traditionen

Onsdagen den 7.2. hade Titte Törnroth Sarkkinen en så inspirerande ”tittut” att jag känner mig manad att fatta pennan.
Den läsare som eventuellt glömt vad spalten handlade om kan jag berätta att hon förde fram Barbro Erikssons ide om att låta konstnärerna klä de åländska midsommarstängerna.
Iden är enkel och strålande, den bygger på människans nyfikenhet. Om olika konstnärer gavs möjlighet att klä sin midsommarstång, skulle midsommarfirandet få en ny dimension.

I dagens läge är det svårt att få folk att ställa upp för frivilligt tidsödande arbete med att binda midsommarkransar. Varför inte ge konstnären i byn fria händer att skapa en midsommarstång som ingen sett förut. En sådan midsommarstång skulle man vara tvungen att fara och se med egna ögon och ha åsikter om både för och emot. Det är då traditionen får ett nytt liv och kan leva vidare.
Det finns visserligen undantag, där man helst inte skall bryta en gammal tradition och då tänker jag på vissa midsommarstänger i skärgården med Enklinge som ett gott exempel där den gamla symboliken lever på ett sätt som känns äkta.
Mirjam Öberg