DELA

Nytt ledarskap behövs i lantbrukspolitiken

Landskapsregeringen bör mera aktivt och med större vision arbeta för förbättrande av lantbruksnäringens villkor.
Jordbrukarna skall stödas i deras miljöarbete och strävan att maximera ”lön för arbete” istället för bidragsberoendet. Allt för stor del av jordbrukarna mår dåligt i dagens system där den huvudsakliga delen av inkomsten kommer från bidragssystemet istället från eget arbete.
Landskapsregeringen bör arbeta för nya lösningar som förbättrar lantbruksnäringens levnadsvillkor. Uppgiften är inte enkel, och skall göras i aktivt samarbete med både EU och finska myndigheter.

Landskapregeringen bör även i större mån delta i främjande och utbildande av primärnäringen (jordbruk och fiske) så att de kan i större mån delta i skyddande och omhändertagande av deras viktigaste resurs – naturen.
Därtill skall kvalitetsodling uppmuntras samt konsumenter informeras och göras medvetna om skördekvalitetens betydelse i kosten. Konsumenter skall informeras om nyttan av lokalproducerade produkter.
Gard Larpes (lib)
www.GardLarpes.ax
Lagtingsvalet Nr. 82