Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Nytt ledarskap

Ungdomsrörelsen växer. De letar efter nya slags politiker.

De är inte intresserade av opinionssiffror, utan vilken politik partierna driver. De orkar inte höra att någon annan borde göra något, utan vad vi ska göra här och nu. De är helt trötta på snacket om vem som inte gjort något för fyra år sedan eller vilken politiker som sa något fult till någon annan.

Politik ska handla om att bygga ett bättre samhälle. Vi måste därför gå igenom utmaning för utmaning för att hitta de allra bästa lösningarna för hur vi blir fossilfria, hur skolan ska förebygga psykisk ohälsa, hur jordbruket ska bli giftfritt, hur alla ska få rätt till likvärdig service, hur kollektivtrafiken ska utvecklas och hur skärgården ska kunna känna framtidshopp.

HI har lyft blicken. Vi har lagt fram förslag som inte funnits tidigare. Men vi inser också att vi behöver samarbeta med andra framåtsyftande partier för att skapa ännu bättre åtgärder.

Framtiden kräver ett nytt ledarskap.

SIMON HOLMSTRÖM (HI)