DELA

Nytt ekonomiskt system lägger frågan om egen beskattning på is

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma. Frågorna har varit aktuella under en lång tid då man sökt en förnyelse av självstyrelselagen och det ekonomiska systemet mellan Åland och riket. Det är en seger att de åländska partierna lyckats arbeta tillsammans och visat en enig linje gentemot Helsingfors har visat sig vara framgångsrik.

Förändringen innebär dels en förhöjning av den så kallade klumpsumman med cirka 10 miljoner euro per år. Det nya ekonomiska systemet innebär en starkare koppling mellan de medel som vi själva genererar i skatter och vad som betalas tillbaka till Åland. Fördelen är att vi får ännu mer nytta av en stark arbetsmarknad, hög sysselsättning, ett framgångsrikt näringsliv och en positiv inflyttning. Det betyder att politiken i ännu högre grad måste fokusera på positiva insatser för att få alla i arbete och fler innovativa företag.

Socialdemokraterna lanserade redan 2009 under ledning av dåvarande ordförande Barbro Sundback ett nytt självstyrelseekonomiskt program med namnet ”Egna pengar i börsen”. Det gick ut på att Åland ska leva på de skatteintäkter vi själva genererar. Den ekonomiska modell som nu blir verklighet har mycket likheter med vårt förslag.

När Åland nu tar steget in i det nya, är följden att frågan om en egen åländska skattebehörighet läggs åt sidan. Den frågan går inte att ta upp i Helsingfors nu på minst ett decennium framöver. En åländsk skatteförvaltning är heller ingenting vårt näringsliv har velat ha och inte heller den åländska befolkningen. Därför är den förnyelse som Åland och riket nu tillsammans går in för en bra lösning och ett positivt steg framåt.

Som socialdemokrat är jag stolt över mina kollegor i Helsingfors. Statsminister Antti Rinne var den som höll i nycklarna på slutrakan. Det var han som sa de magiska orden: 0,47 till Åland efter sitt besök i Mariehamn i oktober 2019. Nuvarande statsminister Sanna Marin kommer att hålla linjen.

Rinne och Marin bär vidare en tradition som är grundad av politiker som Tarja Halonen, Martti Ahtisaari, Paavo Lipponen och Maarit Feldt Ranta som har en positiv inställning till Åland, till autonomiers rätt till utveckling och till det svenska språket i Finland. De söker kunskaper och de håller vad de lovat. Den sittande regeringen i Finland med SDP och SFP är den bästa möjliga för Åland.

Nu är det viktigt att kraftfullt och målmedvetet tillsammans med Finlands regering slutföra totalrevisionen av självstyrelselagen så fort som möjligt och dra nytta av allt det goda arbete som hittills utförts av alla involverade.

Det är viktigt att självstyrelselagen är modern och aktuell. Att överta behörigheter ska man göra endast om det är till konkret nytta för ålänningarna, annars ska man låta bli. Att bygga mer byråkrati och ägna sig åt symbolfrågor är slöseri med tid och resurser. Självstyrelsen ska vara ett mervärde för ålänningarna och ska innebära ett bättre samhälle och en högre nivå på samhällsservicen för att upplevas relevant och värdefull.

CAMILLA GUNELL (S)

PARTIORDFÖRANDE