DELA

Nytt eko-program är problematiskt

Bra Anders J och Anders S, att ni lyfter de problem som den kommande åländska CAP-strategiplanen ser ut att ställa den ekologiska odlingen inför.

Det är förvånande att man vill göra förändringar som kommer att försämra förutsättningarna för ekologiska odlare, bland annat genom att halvera ersättningen för vallodling.

Ett annat exempel ur CAP:s programförslag drabbar vissa djurgårdar negativt. Beträffande ekologisk odling heter det att ”Ersättning beviljas endast för avsalugrödor och för foderväxter som odlas till foder för ekologiska produktionsdjur”.

I klartext betyder det att en gård som odlar ekologiskt, inte får utfodra sina egna nötkreatur med eget foder, om djuren inte ingår i det ekologiska stödsystemet för nötkreatur. Alltså om eko-gårdens djur formellt inte är ekologiska, får de inte längre äta ekologiskt foder.

Är man då en stor idealist, som dessutom inte behöver tänka på pengarna, får man självklart fortsätta att odla ekologiskt – men utan att delta i stödsystemet. Då får man lika självklart mata sina konventionella kossor med sitt ekologiska foder bäst man vill!

Men behöver odlaren däremot stödpengarna för att kunna fortsätta som ekologisk odlare, måste han sälja hela sin ekologiska produktion till någon med ekologiska djur och köpa in konventionellt odlat foder till sina egna konventionella djur. Låter det klokt? Inte särskilt.

Den önskvärda lösningen är förstås att ingå avtal också om ekologisk djurproduktion. Så man med gott samvete får mata sina ekologiska kossor med sitt egenproducerade ekologiska foder. Och dessutom få eko-stöd för hela produktionen.

Men så problemfritt är det inte för alla. Det är inte på alla gårdar de praktiska förutsättningarna möjliggör kombinationen ekologisk odling med ekologisk djurhållning. Det kan i vissa fall handla om sådana investeringskostnader att det i stället är bättre att lägga ner.

Precis som när det gäller välfärdsplanen för ”djurens välbefinnande” borde det också här tas hänsyn till gårdarnas specifika förhållanden och produktionssätt.

Resultatet blir därför, högst troligt, att vissa ekologiska gårdar med konventionell djurhållning, i och med det nya CAP-programmet överger eko-odlingen till förmån för konventionell odling.

MAJ-LEN LINDHOLM