DELA

Nytt avgränsningsmöte

Landskapsregeringen och konsultföretaget WSP fortsätter med MKB-arbetet för Föglötunneln trots landskapsregeringens beskedet att det kartmaterial för vägdragningarna på Wessingsboda öjen som delgivits markägarna inte stämmer och är felaktigt.
Det nya och omarbetade kartmaterialet skall utdelas tidigast i slutet på november enligt uppgifter från WSP som ansvarar för vägdragningarna.

Samtidigt meddelar man från WSP att bullerutredningen skall påbörjas under november?
Vi markägare har skriftligt begärt att MKB processen avbryts men hänvisning till kartmaterialets felaktigheter och att nya avgränsningsmöten krävs eftersom nytt material tillförs och att tidigare kartor varit felaktiga.
Ansvariga är Niklas Karlman på landskapsregeringen och Sofia Gröhn på WSP.
Sven-Anders Eriksson