DELA

Nytt anpassningssystem

Seminariet om ett nytt självstyrelsesystem på lagtinget (9.4.) hade fått en slogan ”mer politik och mindre juridik”. Men huruvida mindre juridik kan bidra till något positivt för självstyrelsen är en intressant fråga i dag.

Seminariets paneldebatt inleddes av Dan Eriksson (DE), några axplock:
1. EU systemet fungerar formellt men blir hela tiden mer och mer komplex.
2. Grundsystemet byggs upp i EU.
3. Det uppstår problem att anpassa sig.
4. Det inte är självklart vad självstyrelsesystemet kan bidra med här.
5. Vad gäller globaliseringen och stora firmors agerande inom EU så tvärtom är tiden inne för nationalstaternas återkomst.
– Här blev det kvällens bästa applåder och generade miner i övriga panelen!

Det som DE sade i sitt inlägg tangerar en analys som L’Observatoire de l’Europe publicerade den 8.4. med rubriken Vem regerar i EU? Analysen noterade att det är främst kommissionen i symbios med stora företagens lobbyister(2/3 av 15.000-30.000 lobbyister), ibland kallade experter, som styr och ställer.
Och EU finansierar en hel del av företagens forskningsverksamhet. Enligt en universitetsundersökning från 2012 har industrin 2715 lobbarkontor i Bryssel, en del väldigt specialiserade t.ex. på ljustillverkning eller vattenrening. Inget under att nu föreslår EU t.ex. att även vattenförsörjningen i kommunerna borde privatiseras!

Det var politik, juridiken då? Samma analys berättar hur skrivandet av lagar också blivit en viktig del av affärerna. Hand i hand föreslår de nya lagar. Konsulterna (ofta rekryterade bland EU- tjänstemän) lobbar, advokaterna skriver förslag till
lagförändringar, sedan organiseras seminarier för EU-representanter och så rullar det på.
Seminariet handlade alltså om ett nytt självstyrelsesystem som egentligen borde kallas ett nytt anpassningssystem. Och eftersom folkdemokratin och självstyrelsen utarmas så kanske Åland borde ha främst företagare och jurister i Bryssel så länge vi har EU? Politiker kan glömma sitt lobbande för europaparlamentsplatsen och fortsätta syssla med Norden och Helsingfors i stället.

Jag föreslår även att DE:s inlägg bifogas till varje kommande utredning och rapport som förord, så att perspektivet inte går förlorat!