DELA

Nytt älgskytteprov

Nu tror jag årets älgskyttar kan dra en lättnaden suck och vila nerverna inför det kommande obligatoriska provet. Med mångas medverkan har vi nu äntligen lyckats få ett älgprov som är ändamålsenligt och är överförbart till praktisk jakt.
I den arbetsgrupp som landskapsregeringen tillsatte hade vi snabbt stor enighet om ett förslag till nya provregler. Det har glädjande nog likaså varit bra enighet i jaktvårdsföreningarnas svar på det av landskapsregeringen utskickade förslaget, som förhoppningsvis skall ta bort stressen och obehaget att gå till skjutbanan inför höstens jakt.
Helt kort om provet:
– provtiden är 15 juni – 30 september.
– Provtagaren skall uppvisa tillståndsbevis för älggevär samt sitt jaktkortsnummer
– helmantlad kula över 6 gram får användas på proven
– Varje serie på 12 skott kostar 5 euro och innehåller tre delserier om fyra skott på 75 m., där vapnet får laddas med max. fyra skott. Efter 12 skott byts det skytt.
Varje delserie börjar med att älgens framkant är 3 m. från skyddsvallen, där skytten får ta jägarmässigt stöd (t.ex. lös skjutkäpp eller armbågsstöd) vid första skottet. Efter 2 sek. startar älgen sitt löp och ett andra skott avlossas då mot den. Detta förfarande görs tre gånger från vardera hållet och samtliga poäng noteras i skyttens protokoll.
– om två skott har avlossas mot stillastående älg, räknas den högsta poängen bort.
– antalet serier är vid behov obegränsat.
– när en skytt under provperioden samlat minst 150 poäng i sitt provprotokoll, ges ett godkännande intyg vid resp. skjutbana.
– provets giltighetstid är till 31 juli nästkommande kalenderår.
– dessa regler gäller fr.o.m. 14 maj 2012 och upphäver reglerna som gällt från 21.4-09.

Det har lovats en utförligare redogörelse av landskapsregeringen i nästkommande nummer av tidningen Jägaren, hör annars med er jvf. styrelse.
Det här är det bästa som hänt den åländska jakten, efter många års missnöje.
Ha en trevlig midsommar, önskar
Bengt Häger