DELA

Nytänkande behövs

Håller helt med Holmberg att styrelsen för sjöräddningen har drabbats av fartblindhet och helt tappat sinnet för proportioner. Men sjöräddningen tycks vara en helig ko som man inte får kritisera.

Men i dessa tider av dålig ekonomi och nedskärningar måste man få ifråga sätta om sjöräddningen ska få kosta hur mycket som helst.Vi har 5 heltidsanställda året om som har meningsfull sysselsättning endast några månader om året.Vi har 14 båtar och en 15e på väg. Man kan ifrågasätta om det verkligen behövs så många båtar, när man jämför t.e.x. med Gottland som har längre kust än Åland och klarar sig med 4 båtar. Ytterligare jämförelser med svenska sjöräddningen:

Kostnad per utryckning om man dividerar kostnaderna med antalet utryckningar c:a 1500 euro. Kostnad för åländska sjöräddningen 7000 euro per utryckning enbart i driftskostnader.

Sjöräddningen har cirka 100 utryckningar per år varav en del bara är rena sjöräddningsuppdrag som till stor del utförs av frivilliga, resten är kommersiella uppdrag som kunde utföras av privata aktörer. Om man dividerar uppdragen med antalet båtar så blir det 7 uppdrag per båt/år (Sverige 40 uppdrag båt/år). Längs hela Sveriges långa kust drivs sjöräddningen helt på frivillig basis. Pengar får dom in genom insamlingar, donationer o.s.v, dom får inga bidrag från staten. Vi är säkert alla överens att sjöräddningen behövs, det har ingen ifrågasatt. Men den kunde drivas betydligt billigare. Det skulle mycket väl räcka med en verksamhetsledare och resten skulle ske på frivillig basis. Service på båtar kunde läggas ut på en privat firma, likaså bokföring och administration. Det är kan hända dags att byta styrelse och få in nya kreativa personer med nya ideer, den gamla kör bara på i samma fotspår, men det fodras nytänkande även inom sjöräddningen!

”Medlem

Svar:

Bäste ”medlem”

Sällskapet arbetar hela tiden för att bli en så kostnadseffektiv organisation som möjligt. Personalen jobbar året runt även under vintern med utbildning och träning av frivilliga, cirka 160, samt underhåller räddningsbåtarna och gör ett otroligt bra arbete. ”Medlem” är välkommen när som helst så berättar vi vad vi gör och hur verksamheten fungerar.

I likhet med Svenska Sjöräddningssällskapet lyfter Ålands Sjöräddningssällskap inga skattemedel, så vår verksamhet drabbar inte skattebetalarna. De medel som vi lyfter från Paf kan jämföras med de medel Svenska Sjöräddningssällskapet erhåller från Postkodlotteriet. Se www.ssrs.se där finns uppgifter om anställda och verksamheten.

Vi har under åren byggt upp stationer runt Åland tillsammans med sjöbevakningen så att en nödställd kan erhålla hjälp under en timme. För att uppnå detta krävs minst sex stationer från Sällskapets sida. På fem av dessa finns endast frivilliga. Den fast anställda personalen stöttar och servar båtar på alla stationer.

Vår styrelse innehåller mycket kompetenta personer som gör ett mycket bra arbete helt utan styrelsearvoden. Och vi i personalen är mycket nöjda med styrelsens riktlinjer och direktiv.

Om ”medlem” har idéer om och hur vår organisation kan bli bättre och effektivare så hör för all del av dej och kom med på våra medlemsmöten och framför dina synpunkter. Jag är helt säker att både personal, medlemmar och styrelse kommer att lyssna till kreativa idéer från dej. Ett nytänkande kan alltid vara bra.

Trevlig sommar,

Dag Lindholm

Verksamhetsledare