Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Nytänkande behövs

Jag anser att det behövs nytänkande hos våra politiker. Tänkande och handlande är alltför fokuserat på ekonomin och om hur det just nu, i detta ögonblick, kan påverka landskapets, kommunens, en yrkesgrupps ekonomi.

Vi måste våga tänka och handla långsiktigare än så!

Tänka på hur det påverkar allt vårt vatten, humlor och bin, fåglarnas revir och överlevnadsvillkor, vilda fiskarna i havet, våra skogar. På allt som sist och slutligen även det handlar om våra barn och barnbarns överlevnadsmöjlighet på vår planet. Inte bara på klimatet!

Vi behöver HI inte minst som visselblåsare, det har den gångna valperioden redan visat.

ISABEL KVARNFORS