DELA

Nytänkande är Mariehamns räddning

Mariehamns stadsfullmäktige godkände 2014 en ändring av stadsplanen som skulle ha möjliggjort en rivning alternativt flyttning av rikstelefoncentralen på Magazintomten i stadens absoluta centrum. Den 19 december samma år kom domen av förvaltningsdomstolen som upphävde stadsplanen för tomten. Det måste vara möjligt för ett demokratiskt valt fullmäktige, Mariehamnarnas vilja, att luckra upp K-märkningen av byggnader i Mariehamn.

En rivning eller flyttning av rikstelefoncentralen skulle ha öppnat en mycket nödvändig dörr för privata aktörer som stod beredda att satsa mycket stora medel för att förse vår stad med butiker, bostäder och kontorslokaler i stans absoluta centrum. Om detta förverkligats hade Mariehamn fått fler arbetstillfällen, fler skattebetalare och fler människor som flyttat in till staden. Ett nödvändigt uppsving för vår stad som redan har det svårt. När det finns reella möjligheter att få fart på stans ekonomi och sysselsättningen är det synnerligen viktigt att vi uppmuntrar människor som är beredda att satsa medel som bidrar till en bättre utveckling för Mariehamn.

En uppluckring av K-märkningen ska givetvis inte ske på bekostnad av stadens kulturella och historiska arv. Att ge avkall på kultur och historia kan stå sig dyrt. För det finns bara tre stycken äldre stenbyggda gårdshus bevarade i Mariehamn kvar. Däremot måste man sätta olika alternativ i en vågskål och utvärdera vad som ger mest nytta till staden och dess invånare. Att exempelvis ha små pittoreska egnahemshus på vissa gator som skapar en enhetlig och unik bostadsmiljö ska vi värna om. Det är trots allt vår småskalighet med äldre fina hus som gör Mariehamn till en gemytlig och unik stad.

I dagsläget finns det däremot ingen enhetlighet bland byggnaderna i centrum. Gårdsbyggnaden på Magazintomten ligger inte vid någon gata och har därmed liten betydelse som affärslokal samtidigt som det inte är viktigt för gatubilden. Husets placering inne på tomten gör det svårt utnyttja tomten effektivt. Vissa hävdar att en uppluckring skulle ha en prejudicerande effekt, där förespråkarna för rivningar av K-märka hus lättare skulle få gehör för vad de vill. Med en reglerad och stabil översyn av K-märkningen där man behandlar varje unikt fall för sig, är jag övertygad om att de vackra och äldre delarna av vår stad även kommer finnas kvar både för oss ungdomar och följande generationer att beskåda.

Efter att Maxinge byggdes i Jomala kan vi konstatera att antalet människor i staden har minskat. Antalet tomma lokaler i Sittkoffs har stigit och fortsätter stiga i en alarmerande takt. Stadsstyrelsens beslut att, på Petri Carlssons initiativ, överklaga förvaltningsdomstolens beslut var mycket bra. Jag hoppas nu stadsstyrelsen och stadsfullmäktige går hela vägen och lägger ner tillräckligt med tid och resurser för att få gehör för sin överklagan. Under de senaste 25 åren har nämligen endast fem lagkraftiga K-märkningar upphävts. Frågan är därför av principiellt stor vikt. Precis som stadsarkitektkansliet anser borde K-märkningen hävas i förmån för en nyexploatering av tomten.

Ska Torggatan vara Ålands centrum måste vi öppna upp för investerare, vi har inte råd med ett statiskt centrum. Att våga släppa fram det nya är vad som krävs för att få energin att flöda på Åland i allmänhet och i Mariehamn i synnerhet. Säkra Mariehamns utveckling, om inte för er egen skull så åtminstone för oss ungdomar. Vi tror på framtiden och på vår stad som har alla möjligheter att bli en stad i världsklass.

Jesper Carlsson

Ordförande

Unga Moderater på Åland