DELA

Nyrekrytering till ÅHS

Nu när ÅHS står inför en nyrekrytering av en viktig chefsfunktion krävs inte bara rätt kravspecifikation för sjukvårdschefens befattning utan en helhetssyn på sjukvården.
Detta inlägg har ingen bett om eftersom ÅF inte är med i sjukhusstyrelsen eller andra riktgivande organ, som har till uppgift att ge oss ålänningar så god hälso- och sjukvård som möjligt för pengarna.
Efter att ha tagit del av revisions- och konsultrapporter som behandlat ÅHS personalsituation, organisation, trivsel på jobbet, effektivitet och målsättning har den kravspecifikation styrelsen nu skall förhålla sig till vid rekryteringen stor betydelse. Rapporten visar att nödvändiga organisationsförändringar, som görs i vår omvärld inte har gjorts.

Vi föreslår att ÅHS rekryterar en erfaren, demokratisk, jordnära och välutbildad person, som tillsammans med kollegiet har förmåga att se till helheten och administrera ett ÅCS och ÅHS med dagens bästa vetande som drivkraft. Denna person skall ha ett ledarskap som ger ett optimalt värde till patienterna och en god kunskap i logistik, det vill säga patientflöden och processer, som ger en effektiv vård. Likaså behövs en organisation som kan hålla sin budget. (Det dåliga ordet spara tar mera kraft än det ger.)
Det räcker inte bara med teori, det krävs en prestigelös person med förmåga att samarbeta, tala och lyssna på konstruktiv kritik tillsammans med övrig personal och styrelse. En patientfokuserad, kvalitetssäkrad organisation kan ge den välutbildade personalen den trygghet personalen såväl behöver, för att orka göra sitt bästa.

Merparten av arbetstiden skall komma patienterna till del och arbetsfokus bör flyttas från administration till patienternas fördel. Visioner skall locka fram kompetensen både hos personal och ledning så att alla kan känna trygghet i sin arbetssituation.
Januari 2011
Birgitta H Eriksson/ ÅF
Annika Sjöholm/ÅF