DELA

Nykterhet i trafiken viktigast

Nykterhet i trafiken viktigare än att få dricka på krogen
De två lagtingsledamöterna Petri Carlsson och Annette Holmberg-Jansson, Moderat Samling, har i lagtingsdebatten och i insändarform argumenterat mot en sänkning av den lägre promillegränsen till 0,2. De anför att det skulle minska antalet restaurangbesök och hindra gästerna att kunna välja goda måltidsdrycker.

Socialdemokraternas lagtingsgrupp anser att detta är att bagatellisera problemet med onyktra bilförare i trafiken. Med 0,5 finns alltid utrymme för att folk ”chansar” och tror att de klarar sig. Den risken minskar väsentligt med den föreslagna lägre gränsen. Socialdemokraterna menar att en sänkning av promillegränsen handlar om att värna trafiksäkerheten och att den är attitydskapande: Samhället visar att det inte är ok med kombinationen alkohol och bilkörning. Landskapsregeringen är inne på rätt spår – förslaget bygger på att vi vill ha en nyktrare trafik. Däremot skapar inte en sänkt promillegräns fler brottslingar eftersom förslaget är att införa begreppet rattfylleriförseelse, vilket bara vid ett upprepat beteende kan leda till att man förlorar sitt körkort.

Att en sänkning av gränsen skulle skapa problem för restaurangbranschen är mycket överdrivet. Att dessutom argumentera med att detta skadar ”näringslivet” är intressant, med tanke på att en annan del av den privata företagsamheten, nämligen taxirörelsen, i så fall rimligtvis borde tjäna på att få möjlighet att transportera hem fler kroggäster.
Vi vill gärna förändra ålänningarnas alkoholvanor. Det vore lyckosamt om drickandet skedde mer på krogar som ansvarsfullt kan kontrollera serveringen av alkohol, snarare än att folk sitter hemma till sent på kvällen innan de kommer ut. Här finns mycket att jobba med vad gäller attityder och här kunde också restaurangbranschen involveras ännu mer.
Barbro Sundback (S), Karl-Johan Fogelström (S), Christian Beijar (S), Göte Winé (S), Igge Holmberg (S), Sara Kemetter (S), Anders Hallbäck (S)