DELA

Nyheter i världen den 10 juni

En socialdemokratisk politiker i Vasa förutspår att Finland är enspråkigt finskt år 2030.
Han vill slopa den obligatoriska undervisningen i svenska i grundskolan.

Det meddelas i tidningarna att företaget Älvsbyhus svartlistats av konsumentverket i Finland och Sverige.
I Danmark har företaget blivit stämda i en grupptalan. Jag tror att företaget inte skulle behöva komma i sådana trångmål om man skötte kundservicen enligt moderna metoder. Man har tydligen en 1800-talsanda i ledningen och det går inte hem hos dagens medvetna konsumenter.
Det största bekymret är att man tydligen inte tagit till sig byggbestämmelserna i Finland och Danmark. Man kommenterade att det som duger i Sverige får duga i andra länder. Sverige är inte längre en stormakt som man var på 1600-talet och kan inte vara övermodiga. Byggbestämmelserna är i lag fastställda i respektive länder.
Kommentarerna i bland annat Vasabladet är inte nådiga.

Återigen har en oljekatastrof skett, nu i mexikanska golfen, nära USA:s kust. För tjugo år sedan var det Exxon Valdes i Alaska. Människans jakt på naturresurser, pengavinster och girighet har en baksida och det drabbar den girigaste av dem alla, USA. Det ryktas nu att de backslagsventiler som skulle stänga av oljeflödet vid en olycka överhuvudtaget inte fanns.
Det är bara en tidsfråga innan vi har en oljekatastrof i Östersjön och då ligger Åland risigt till.

Svenska YLE rapporterar om skattefusk i byggnadsindustrin. Arbetarskyddsingenjör Jan Rosqvist meddelar att man inlett en specialgranskning i Helsingforsområdet av byggfirmor.
År 2009 inbringade en sådan granskning ca 10 miljoner euro till statskassan.
Rosqvist säger att omvänd moms skulle vara ett sätt att hindra fusket. Omvänd moms betyder att huvudentreprenören betalar all moms. Enligt vad jag läst i tidningarna så motsätter sig byggnadsindustrin detta.

Helsingfors stad prickas av JO för att man inte vidtagit åtgärder mot mögelskolor i helsingforstrakten.
Vid Helsingborgs lasarett har en betongbalk från husets konstruktion rasat i backen. Hela huset har samma konstruktion varför det finns många hundra balkar som kan rasa.
Det har inträffat 150 takras på byggnader i Sverige. Alla byggda enligt Boverkets Byggregler.
Byggfusk?
Läs mera på bruno fransholm.blogspot.com.

Bruno Fransholm