DELA

Nyemission i Kraftnät Åland

I Björn Geelnards och Camilla Gunells insändare angående Finlandskabeln och dess konsekvenser föreslogs det nyemission i Kraftnät Åland. Idag ägs Kraftnät Åland av Ålands landskapsregering 46,8 %, Ålands Elandelslag (ÅEA) 28,1 %, Mariehamns Stad 18,7 %, Mariehamns Energi (tidigare Ålands Energi) 6,2 % och resten av Kumlinge, Sottunga och Föglö kommuner samt av Ålands producentförbund.

I dag finns det ett EU-direktiv som innebär att varken ÅEA, Mariehamns Stad eller Mariehamns Energi (elförsäljare och elproducenter) kan vara delägare i ett stamnätsbolag vilket Kraftnät Åland är. Ägarfrågan i Kraftnät Åland skall lösas och parterna inväntar Ålands landskapsregerings förslag på när och hur detta skall ske. Av den orsaken kan inte ÅEA delta i en nyemission i Kraftnät Åland.

Ägandet i Kraftnät Åland ger ingen avkastning till ägarna utan ägandet är delvis historiskt och delvis uppbyggt via en nyemission i samband med förnyandet av Sverige kabeln i slutet 90-talet.
Vill man ha in nya ägare i Kraftnät Åland kräver de avkastning vilket leder till ett högre elpris. Avkastningen externa investerare kräver överstiger den ränta Kraftnät Åland kan få för egen finansiering med hjälp av landskapsgarantier. Med andra ord är det förmånligare för Kraftnät att själva finansiera än att nya ägare kommer till och kräver avkastning.

Skulle Ålands landskapsregering gå in med en 20 %-ig (av kabelns investering) emission påverkar det deras budget och sänker även elnätspriset.
Nu är det synnerligen viktigt att Kraftnät Ålands nuvarande tidsplan inte förskjuts mera utan Finlandskabeln skall beställas i höst oberoende av om någon extra finansiering utöver statsstödet på 40 % kan ordnas.
Ålands Elandelslag
Jan Wennström