DELA

Nyckeln till god vård

Bra sjukvård och omsorg förutsätter nöjd och välutbildad personal. Verksamheterna ska ständigt bli bättre genom fortbildning av personalen. Fortbildningen möjliggör personlig utveckling och höjer personalens kompetens. Vi behöver ge personalen utrymme att tillämpa såväl ny kunskap som erfarenhet för att vården ska utvecklas och evidensbaseras. Utvecklingsarbetet inom ÅHS och inom omsorgssektorn ska ske tillsammans med de som jobbar praktiskt i verksamheterna, där finns mycket viktig kunskap att hämta.

Vi måste se över vård- och omsorgsbranschens personalpolitik, som anställd ska man ha god möjlighet att påverka sitt arbete. Vi ska säkerställa jämställda löner och vidareutbildning ska löna sig! ÅHS ska bli en attraktiv arbetsplats med ordinarie tjänster för ordinarie verksamhet. När personalen är nöjd och ständigt utvecklas kommer vårdkostnaderna att sjukna och ålänningarna kommer att må bättre! Nya tag!

Ingrid Johansson (Lib)