DELA

Nybyggarne säger nej

Eftersom det tycks råda oklarheter om ägo- och ansvarsförhållanden vad beträffar modellstaden visavi staden och Nybyggarne vill vi framhålla följande

Nuläge: Modellen som visar staden i slutet av 1920 – talet, finns nu i bottenvåningen/källaren på Mariepark. Den är byggd i skala 1: 100, och därför ganska utrymmeskrävande. Modellen har delats upp i 11 delar. Varje del, kallad vitrin, är försedd med ett lock av glasklar plast i ett ramverk av aluminiumprofiler och placerad på ett stativ ca 80 cm över golv. Vitrinerna är ca 3,5m x 5m. Modellstaden får nu vara kvar i Mariepark till september i år. Mariehamns Stad, som tidigare betalat hyran, säger sig efter hyreshöjning inte ha råd att göra detta längre, och detta enbart tack vare att välvilliga sponsorer betalar drygt halva hyran fram till dess.
Modellstaden har byggts av ”Nybyggarne”, en underavdelning till Mariehamns Pensionärsförening r.f.

Mariehamn stad har bekostat stativ, bottenmaterial för terrängen och vitrinlock medan Nybyggarne bekostat hus och övrigt material samt tillverkat modeller och terräng.
De 9 färdigställda vitrinerna har tidigare överlämnats till Mariehamns Stad på stadens födelsedag den 21 februari, och detsamma är avsikten med de återstående 2.
Ny placering: Mariehamns Stad har erbjudit ny lokal i källaren under Biblioteket, för vilket Kjell Nilsson lagt ner mycket arbete. Nybyggarne har ställt sig positiva till detta och lovat hjälpa till efter förmåga. Den placeringen har dock nu förbundits med en del krav på Nybyggarne:

Lokalen, som nu är inredd som kontor i flera mindre rum, skall byggas om av Nybyggarne på deras bekostnad. Då befintliga väggar går upp genom innertaket måste också detta rivas och ersättas. Arbetet kräver fackfolk inom EL och VVS, och bedöms kosta flera tiotusentals euro.
Mariehamns Stad kan, enligt uppgift, inte bidra med pengar eller arbetskraft.
Efter eventuell ombyggnad får inte hela modellstaden plats. En vitrin kan placeras i Strandnäs skola och en vitrin måste skrotas.

För att hela modellstaden skall få plats, måste en utbyggnad ske ut i Miramargaraget . Två betongväggar måste rivas, två nya byggas och i den nya delen måste byggas upp ett golv. Denna ombyggnad har beräknats kosta 200 tusen euro.
Nybyggarne ställer sig därför, efter att också konsulterat byggnadssakunnig, negativa till förslaget att flytta till Biblioteket!

Det är att observera att, som framgår av ovanstående, modellstaden har bekostats av och ägs av staden, Nybyggarne har gjort modellerna, som överlämnats i och med att de inplacerats i vitrinerna , som sedan invigts vid de olika stadens födelsedagar. Det har ju också varit avsikten att de två kvarvarande vitrinerna skulle behandlas på samma sätt även om vi nu i Pensinårsföreningens namn sökt PAF-medel för inglasningen av dessa på sätt som skedde med den senaste vitrinen, nr 9. Nybyggarne kan således inte ha något ansvar för modellstaden i fortsättningen. Dock önskar vi ha en lokal så att de två felande vitrinerna kan färdigställas, husmodellerna är redan färdiga, och vi är tacksamma för att vi kunnat vara i den nuvarande lokalen tillsvidare.

Vidare ställer vi upp med anvisningar om hur vitrinerna kan demonteras och återmonteras soch vi kan också återställa dem, det vill säga rätta till skarvar och husmodeller som säkert kommer att rubbas eller skadas vid en flyttning.
Däremot kan vi inte åtaga oss, och har heller aldrig lovat, att bygga om någon ny lokal och ej heller att utföra någon demontering och flyttning.
Nybyggarne