DELA

Nyans granskning får underkänt

Nya Åland var min skola, min väg in i journalistiken. Där lärde jag mig grunderna i journalistyrket, något jag för alltid kommer att vara tacksam över.

Jag lärde mig att man alltid ska försöka teckna en så mångsidig bild av en händelse eller situation som möjligt. Jag lärde mig att om det riktas kritik mot någon namngiven så ska den personen få möjlighet att komma till tals. I regel i samma tidning. Jag lärde mig att då det finns en uppenbar jävsituation så måste man som reporter stå över att rapportera om det ämnet och lämna jobbet åt någon annan. Det är precis lika nedrigt att gå en väns ärenden som journalist som det är som politiker.

Allt det här, som jag lärde mig på Nya Åland, är grundbultar i de pressetiska regler som varje journalist bör göra sitt yttersta att följa. Därför förvånar det mig att Nya Åland ägnat en månad åt en granskning som misslyckas med att följa de ovanstående reglerna.

Ålands Radio är skattefinansierat. Ålands Radio både bör och får granskas. Missförhållandena som Nya Ålands rapportering pekar på är graverande och måste följaktligen tas på allvar. Men den som granskar granskaren måste också tåla granskning. Genom det jag lärt mig av Nya Åland så måste jag tyvärr ge tidningen underkänt i sitt sätt att granska.

FELICIA BREDENBERG

REPORTER PÅ ÅLANDS RADIO OCH TIDIGARE MEDARBETARE PÅ NYA ÅLAND

 

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Efter Nya Ålands granskning försöker ÅRTV värja sig mot avslöjandena genom att hävda att hela den månadslånga genomlysningen är motiverad om enskilda hänsyn till en enda person, den så kallade visselblåsaren.

Läser man Nyans artiklar utan denna förutfattade föreställning upptäcker man snabbt att de handlar om missförhållanden som rått i nästan två decennier. Förutom visselblåsarens anmälan – en objektiv nyhet i sig – rapporterar tidningen om en hemlig konsultrapport författad innan visselblåsaren ens påbörjat sin anställning, samt vittnesmål från medarbetare vars tid på radion daterar sig femton år tillbaka i tiden. Insändarskribenten får gärna notera att Camilla Karlsson-Hendersons föregångare i dagens Nyan bekräftar granskningens slutsatser, utan att någonsin ha träffat visselblåsaren i yrket.

Ingen på Nya Åland som haft en personlig relation till visselblåsaren har intervjuat honom. Alla hans uppgifter verifieras av minst två oberoende källor.

Det är dags för Ålands radios ledning att börja svara på befogade frågor och sluta misstänkliggöra Nya Ålands motiv. Vi står över personliga sympatier och antipatier. Vi förutsätter att radions medarbetare gör sammaledes.

NYA ÅLAND

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp