DELA

Nyan bör fokusera på sin egen utveckling

Det är sorgligt att läsa Nya Ålands ledare som innehåller en massa inkorrekt fakta.

Orre hänvisar till tidningarnas remissvar på det mediepolitiska programmet där båda lokaltidningar anser att public service skapar en osund konkurrens.

Orre skriver dessutom att Sveriges kulturminister uttalat att Sveriges Radio från och med år 2020 ska ha ljudet i fokus.

Skulle Orre ha tagit sig tid att kontrollera fakta så skulle han veta att Sveriges Radio redan har en uttalad policy om att ha ljudet i fokus. Skulle Orre ha tagit sig ännu mer tid att kontrollera fakta så skulle han veta att Ålands Radio har samma fokus.

I Ålands Radios remissvar på det mediepolitiska programmet står följande:

“På alla våra olika digitala plattformar ar ljudet i fokus, i form av direktlyssning, podd och ljudklipp.”

ÅRTV skrev också i sitt remissvar:

“Dessutom satsar vi extra på̊ grävande journalistik, välbearbetade specialprogram som dokumentärer samt barn- och ungdomssatsningar.”

Allt det som Johan Orre betonar att ÅRTV bör göra, det gör eller planerar ÅRTV redan att göra.

Att hänvisa till debatten mellan Hufvudstadsbladet och svenska Yle är också att gripa efter halmstrån. Det finns en stor skillnad mellan svenska Yle och ÅRTV. Svenska Yle har valt att satsa på längre texter, likt tidningsartiklar, på sin webb och lägger sällan ut ljudklipp till motsats mot

ÅRTV som istället fokuserar på korta texter med ljudklipp i anslutning.

Dessutom är det väldigt naivt att anse att public service inte ska finnas på de digitala plattformer där publiken befinner sig idag. Det är ungefär som att jag skulle säga att Nya Åland endast ska fokusera på sin papperstidning och inte ha någon närvaro på webben.

Det är inte public service som har skapat pressens kris, utan en omstrukturering av medie- och annonsörsvanor, därför är lösningen knappast att begränsa public service-uppdraget.

Jag vill passa på att avsluta med Cilla Benkös, vd på Sveriges Radio, kloka tankar om detta.

“Dagspressens stora bekymmer i dag är varken public service eller räckvidden. De akuta problemen grundar sig istället i att annonsintäkterna på̊ papper minskar snabbt. Dagspressföretagen har, under lång tid, ägnat for lite kraft åt att utveckla de digitala annonsmarknaderna. Istället försöker dagspressföretagen framställa det som att betalväggar på̊ nätet är den viktigaste vägen for att ”säkra finansieringen av kvalitetsjournalistiken i framtiden”. Det är nog en naiv förhoppning. Digitala betallösningar kommer med all säkerhet att vara en del av pressens affärsmodeller, men de är ingen räddningsplanka. Hotet mot dagspressen och dess affärsmodeller kommer inte frå̊n public service. Det kommer snarare från tidningsföretagens tro att det gå̊r att nå̊ framgå̊ng utan förändring. Dagspressens problem måste lösas av dagspressen själv, inte genom restriktioner riktade mot andra.”

Camilla Karlsson-Henderson

Redaktionschef och ansvarig utgivare, Ålands Radio och TV

Svar på insändare:

Tack för ditt svar Camilla.

Det jag skrev är att Sveriges radio ska använda text för att skapa förståelse. Det innebär att text på webben enbart ska komplettera de ljudfiler som SR:s journalister producerar. Camilla Karlsson-Henderson skriver dessutom i sitt svar att ÅRTV fokuserar på korta texter med ljudklipp i anslutning. En snabb genomgång av Ålands radios hemsida under fredagsmorgonen (när det här svaret skrivs) visar att elva av de senaste 16 nyhetspubliceringarna på radions hemsida saknar ljudklipp och är enbart text och bild. Samma genomgång av Sveriges radios hemsida visar att samtliga nyheter har ljudklipp. Om det är som redaktionschefen säger ser vi fram emot en förändring på den här punkten.

För att komma med beskyllningar om felaktiga faktauppgifter uppfattar jag inte att Karlsson-Henderson rättar till ett enda faktapåstående i ledaren. Däremot hänvisar hon till ”en massa inkorrekta fakta”.

Att Ålands radio inte ska finnas på de digitala plattformarna har jag heller aldrig påstått. Att däremot inte ha fokus på text och bild på dessa plattformar är jag inte ensam om att tycka. Camilla Karlsson-Henderson tycker att Nyan ska fokusera på sin egen utveckling. Det gör vi också, varje dag. Nya Åland har gått med fina plusresultat de senaste åren och vi är mycket glada för det. Men att arbeta i det privata näringslivet kan omöjligt diskvalificera en aktör från en debatt om offentligt finansierade verksamheter.

Johan Orre