DELA

Nya visioner för Österhamnsområdet

Apropå Nina Fellmans ledare i Nya Åland 10 januari: Äntligen någon som inser Österhamnsområdets potential!
Strandområdet borde självklart ingå i all centrumplanering – om man menar allvar med Mariehamn som en turist- och sjöstad och avser att locka iland de tusentals kryssningsresenärer som faktiskt kommer till staden. Då borde något göras åt området – snarast möjligt.

Åren går och vad händer? Vi ser fortfarande samma parkeringsplatser, samma grusade GC-väg kantad med sprängsten som vräkts i sjön och samma provisoriska strandskoningar.
Det som hänt är en lyckad etablering av Äventyrsgolfen tack vare en energisk och envis entreprenör och som nämndes i ledaren, utbyggnaden av Sjökvarteret.
Sommarstaden Mariehamn är i ett akut behov av en ”Seafront”, ett trivsamt område på gränsen mellan land och hav. I så gott som varenda kuststad kring Östersjön finns strandområden med promenader, bryggor, sommaröppna butiker och kaféer, hantverk och souvenirförsäljning.

Finns det då möjligheter att förverkliga detta på den smala strandremsan mellan Österleden och Slemmern? Ja – och det behöver varken bli dyrt eller komplicerat. Det blir smalt och långsträckt – men det är rätt typiskt för en strandpromenad. Visst, Österleden med sin trafik ÄR ett problem men inte ett avgörande hinder. Och – det måste gå att hitta parkeringsplatser någon annanstans i Mariehamn.
Så hur gör vi?

Några förslag:
– Bygg ett rejält trädäck mellan MSF och Fahlers brygga med plats för båtar på utsidan och asfalterad GC-väg läng Österleden. På så vis knyter vi ihop Sjökvarteret/Mariebad med MSF/Äventyrsgolfen/Lilla Holmen. Småbåtshamnen söder om Fahlers brygga blir kvar.
– Tillåt etablering av hantverksbutiker och verkstäder söder om Sjökvarteret och planera områdena söderut mot Fahlers brygga för bodar med butiker, kaféer och souvenirförsäljning.
– Gör något liknande av parkeringen mellan MSF-restaurangen och Äventyrsgolfen.

– Rusta upp strandskoningen mellan Sjökvarteret och Fahlers – det borde räcka med träpålar – och gör ordentliga brygglock. I framtiden kan man tänka sig någon form av vågbrytare.
I stadens Planeringsöversikt 2011 hittar man en utvecklingsplan för Rönnbergs torg (den stora parkeringsplatsen väster om Österleden) och området kring Ångbåtsbryggan. Inget mer sägs om stranden mot Slemmern. Inte heller i stadsplanenämndens lista över aktuell planläggning hittar man något mer. Att år efter år skjuta fram planeringen av Slemmernstranden känns som ett omotiverat slöseri med en av stadens största naturtillgångar.
Bertil Karlsson