DELA

Nya Tag skapar nya resurser

Glädjande får vi läsa att Jomala kommun tar på sig rollen att driva vidare Äldreomsorg på distans (ÄIDis). Detta är ett första steg med de hjälpmedel som digitaliseringen kan innebära. Äldreomsorg på distans främsta uppgift är att bryta många av de isoleringar som riskerar skapas när samhället och de äldre innevånarna önskar bo hemma, när man väljer bort de äldreboenden som skapats runt om i landskapet. I det nyligen avslutade projektet ÄlDis uttrycker sig några av deltagarna så här om sitt deltagande i projektet:

”Före deltagandet i ÄlDis övervägde jag att flytta till kommunens äldreboende, men deltagande i ÄlDis har gjort att jag alltid har någon jag kan prata med och programmen är mycket bra för att hålla mig igång, det har gjort att jag har skippat äldreboendet”

”Programmen är så bra för oss äldre, de är av en sådan art som vi inte får på andra ställen och gör att vi gamlingar mår bra, vi skrattar och skojar. Jag har nu en meningsfull sysselsättning minst två gånger i veckan”.

”Nu behöver jag inte känna mig så ensam mera”

Utvecklandet av de möjligheter som ÄIDis tillhandahåller kan komma att spara stora summor inom vården, för de som fortsätter att bo hemma. Samhället borde ha en skyldighet att ombesörja vården på distans när man vill att den äldre generationen skall bo kvar längre i hemmet. Tiden som personalen har att använda till de hemma boende är satt under press och börjar vi inte använda nya hjälpmedel, digitaliseringen, blir pressen ännu större i tider när resurserna är ansträngda.

Med hjälp av videokommunikation (virtuella hembesök) är det möjligt för hemvårdspersonalen/hemsjukvården att t.ex. övervaka medicin- och insulinintag som klienten själv utför, den kan också användas för att påminna klienten om olika saker, exempelvis att ta medicin, äta, gå till dagverksamhet eller göra ett träningsprogram, samt ge uppmuntran, guidning och instruktion utan att göra ett fysiskt hembesök.

Anmäl ditt eller din anhörigs intresse till din hemmakommun av att få ta del av ÄIDis. Ju fler som är anslutna desto större blir nyttan och glädjen för deltagarna. Även kostnaden för kommunerna reduceras/slås ut på fler.

Nya hjälpmedel skapas hela tiden med utgångspunkt från digitaliseringen, inom vården och inom många andra områden.

Bomarsunds Besökscentrum är ett annat projekt som skall utnyttja de möjligheter som digitaliseringen som redskap skapar. Genom att använda den nya tekniken kan information ges 24/7, på många fler språk än som vore möjligt om det krävdes guider på plats. Denna nya teknik kan med små investeringar, tekniskt, placeras ut runt om i de miljöer som har någon historia att berätta. Det som krävs är tillgång till ström/solceller.

Nästa projekt att digitalisera vore ett bokningssystem för Åland. Där man kan samköra färjor & kollektiv trafik, museer, restauranger mm.

Mikael Staffas

Liberal lagtingsledamot