DELA

Nya tag skapar förbättrad service

Reste med Gudingen i måndags, där en medresenär planerade att komma till Brändö via Överö. Enligt turlistan skulle Gudingen komma in 5 minuter före Odin till Överö. Missade man anslutningen där, skulle det gå närmare 20 timmar till, då via Hummelvik. Nu var vi försenade med 15 minuter från Kökar, så det såg mörkt ut för den förhoppningsfulle Brändöresenären. Efter några samtal med respektive färjbesättning på respektive färja, levde hoppet igen p g a att det privata rederiet(Odin) inte har några direktiv som hindrade att verka som ett servicebolag. Vid ankomsten cirka 20 min försenad väntade Odin på Gudingen vid Överö. Visar på god serviceanda från både besättning och ledning. Besättningarna på landskapsregeringens kvarvarande färjor gör som de blir instruerade och gör ett gott arbete. Snart är de utbytta till privata utomåländska redare…

Hur gör man då från Ålandstrafikens ledning istället undrar kanske ni? Vad de tänker om resenärerna vet ni redan, de är mestadels till besvär. De skulle inte ge tillstånd snarare avråda om de blivit tillfrågade.

Motsvarande situation när man anländer till Långnäs/Svinö/Hummelvik och skall åka med anslutande buss. Färjan är några minuter sen och bussen som enligt turlistan skall vara där för anslutningstrafik har åkt enligt tidtabellen. Inga krav från Ålandstrafikens ledning, vare sig chef eller minister, på att service skall utföras av de bussbolag som skall sköta trafiken. Visar på ointresse av att erbjuda service till de resenärer som betalar för Ålandstrafikens tjänster. Bussbolagen gör som avtalen föreskriver. Det sista en turist tar med sig som minne efter sin lyckade vistelse i skärgården är att det inte går att lita på Ålandstrafiken. Vad tror du den berättar när den kommer hem eller på sociala medier?

En positiv ambassadör har blivit omvänd. Åland behöver positiva ambassadörer.

Det behövs

Nya Tag

Mikael Staffas

Lagtingskandidat för Liberalerna