DELA

Nya tag med ny regering

Jag och Liberalerna arbetar för hela Åland. Jag kommer att arbeta för att lagtinget och den nya regeringen med nya tag och prioriterar bl.a.:

1.Norråländskt samarbete, andra frivilliga kommunala samarbeten med eventuella samgångar enligt nytta och behov.

2. Kortrutt där även norra Ålands och norra skärgårdens livsnerv till fastlandet utvecklas.

3. Socialtjänstens mera krävande uppgifter samlas under landskapet såsom ÅHS, för att garantera likvärdig service på hela Åland utan fara för ensidiga MaJo intressen som föredrar koncentration av all service till MaJo-kommunerna.

4. Grönare Åland med elbilism samt där även småproducenters inmatning i elnätet möjliggörs bättre.

5. Tryggad åldringsvård där även livskamratskap värdesätts.

6. Skolväsendet ges tillräckliga resurser och moderniseras.

7. Lantbruksnäringen utvecklas och dess levnadsvillkor förbättras.

8.Föräldraskap och jämlikhet i familj stöds genom riktad utbildning till småbarnsföräldrar.

Gard Larpes (Lib)