DELA

Nya Tag i lagting och landskapsregering!

Nya lagtinget håller på att inrätta sig i lagtingshuset, de nyvalda lagtingsledamöterna intar sina stolar i plenisalen och arbetsplatser fördelas och omfördelas. Rum städas ur och pappershögar sorteras, gamla papper kastas eller i värsta fall följer pappershögarna med den flyttande ledamoten till ett nytt rum.

Under bildning varande regeringsblocket träffas bittida och sent för att mangla sitt regeringsprogram medan den blivande oppositionen vässar sina redskap för att bjuda en ny regering hård granskning och debatt.

Med andra ord det tas nya tag i lagtingshuset. De nya lagtingsledamöterna har fått nya roller men också nya möjligheter att forma framtidens Åland och se till att ålänningarna har en fortsatt bra samhällsservice.

Mitt i allt har också nästa års budget landat på lagtingets bord, den ska hanteras enligt regelverket, med flera dagars remissdebatt, utskottsbehandling, hörande och beslutsfattande.

Budgeten är mager, både när det gäller omfånget och innehållet, inkomsterna täcker inte utgifterna och underskottet växer. Kommande regering får lov att ta ett nytt grepp om samhällsekonomin, kostnadsdrivande reformer får vänta och åtgärder för att minska gapet mellan utgifter och inkomster kommer att behövas.

Inget drömläge för en ny och ivrig majoritet som vill åstadkomma mycket under mandatperioden men som dessvärre har rätt litet manöverutrymme.

Samhällsservice och kommunstruktur har varit ett omdiskuterat tema sista mandatperioden och under valrörelsen. Nu måste det tas nya tag för att komma från ord till konkret handling, att gå från tyckande till en mer faktabaserad handlingsplan. Till den delen är den norråländska utredningen ett bra underlagsmaterial för fortsatt politisk diskussion, analys och beslut. För min del hoppas jag vi ska hitta en gemensam väg framåt för att se till att våra resurser används på ett smart och ansvarsfullt sätt och för att se till att vi tryggar kompetens och tillräcklig samhällsservice.

Jag ser gärna en utvidgning av den Norråländska utredningen där hela Åland skulle ingå. Vi behöver mer fakta som underlag när vi under den här perioden går vidare med en reformering av samhällsstrukturen.

Det finns många farhågor inför ändringar i de kommunala strukturerna men också förväntningar att det ska ske någonting.

Många ålänningar säger sig vilja ha färre kommuner, de allra flesta säger att huvudsaken är att den kommunala servicen fungerar bra, andra befarar en centralisering av den kommunala servicen och att det ska utarma randkommuner och skärgård. En del befarar att närdemokratin blir lidande.

Liberalerna tar både förväntningarna och farhågorna till sig och kommer att medverka till en process som för framåt, som rustar det offentliga Åland för kommande utmaningar och som tar hänsyn till att service fortsättningsvis ska ske nära människorna. Vi vill trygga en beslutsprocess som innebär att minoriteters vilja och behov tas till vara. Nu behövs verkligen nya tag!

Viveka Eriksson, gruppledare

Liberalerna