DELA

Nya tag för turismen

Den åländska turismen och dess framtid är av allt att döma för viktig för att hanteras av branschorganisationen Visit Åland. Haveriet vi nu beskådar har inte kommit plötsligt, det är ett förutsägbart resultat av att långsiktigt bevilja pengar utan att utkräva ansvar. Visit Åland har letts av en svårt splittrad bransch och finansierats av skattemedel utan krav på avkastning. Resultatet blir att fokus legat på att bygga en organisation istället för att sköta marknadsföringen av Åland. Det kan nu vara dags att byta fot när det gäller framtidens turism. Landskapet borde överväga att i fortsättningen på egen hand konkurrensutsätta hela marknadsföringen av Åland. Arbetet är för viktigt för att läggas i famnen på en organisation där striden verkar viktigare än resultatet.
Jörgen Pettersson (C)