DELA

Nya tag för skolväsendet

Landskapsregeringen bör med nya tag aktivt och med vision ta hand om barn och ungdomar i landskapet, därför bör även skolväsendet prioriteras i resursfördelningen.

Undervisningen bör följa tiden varmed datorisering och interaktiva lärandet bör integreras i undervisningen. Samtidigt som datoriseringen ökar, så bör även motion och hälsolära ökas i skolan.

Barn med särskilda behov bör redan tidigt i dagvården och skolan upptäckas och ges hjälp så att även deras utveckling och möjligheter maximeras, så att de inte utsätts för utanförskap.

Barn med utländska eller fler hemspråk skall ges goda möjligheter att lära sig svenska perfekt samt att även utveckla sina samtliga språkliga bakgrund – ty detta stärker deras och Ålands näringslivs möjligheter till framgång.

Kollektivtrafiken bör utvecklas och samordnas så att barn och ungdomar skall kunna tryggt färdas till och från skola och fritidsaktiviteter.

Gard Larpes (Lib)