DELA

Nya tag för självstyrelselag

Inkommande två mandatperioder är avgörande för självstyrelsens utveckling. Det kommer att krävas gediget arbete av riksdagsledamoten för att ro iland en ny självstyrelselag av ramlagskaraktär. Ett arbete som kräver stort tålamod, uthållighet, envishet men framför allt samarbetsförmåga då detta inte är en enmans show. Man behöver också vara en god lyssnare och relationsbyggare för att kunna skapa en ökad förståelse för Åland.

För att vi ska kunna utveckla vår självstyrelse, vårt Åland, krävs en verktygslåda som innehåller användbara och anpassade verktyg så att vi snabbt kan lösa problem som uppstår och kunna ta tillvara möjligheter. Nuvarande system är för trögt och speciellt i fråga om mindre behörighetsöverföringar är det oproportionerligt stora processer. Vi behöver även ett förbättrat ekonomiskt system för att i högre grad kunna säkerställa självstyrelsens behov. Det är därför av största vikt att vi får till stånd ett residualt självstyrelsesystem som gör det möjligt att ta över behörighetsområden enklare och i den takt vi själva vill.

Bortsett från suveränitetens kärnområden såsom ändringar i grundlagen, rätten till rörelsefrihet i landet, yttrandefriheten, medborgarskap, förhållande till utländska makter, sedelutgivning och valuta samt försvaret. Många svåra frågor återstår att lösa, men jag är beredd att jobba hårt för att detta ska lyckas så att en ny självstyrelse(ram)lag kan träda i kraft 1.1.2022!

Cecilia Jansson