DELA

Nya tag för hela Åland

Vi liberaler har respekt för hela Åland, alla regioner ska kunna utvecklas enligt de egna förutsättningarna. Vi ser inte konkurrens mellan olika kommuner, vi ser att olikheterna kompletterar varandra. Landskaps stöd ska fördelas så att det lönar sig att samarbeta. Påtvingade samarbeten kostar för mycket, både i pengar och i missnöje.

Alla ålänningarna har rätt till likvärdig vård och omsorg. Vi vill därför att också socialvården ska skötas av landskapet. Kortrutten ska snarast förverkligas så att fokus kan sättas på andra viktiga infrastrukturfrågor så som internet till alla, förbättrade avlopp med en friskare Östersjö som mål och samordning av avfallshantering så att det blir billigare för hushållen.

”Samhällsreformen blir en av regeringens huvudsakliga fokus” sa Camilla Gunell i sitt linjetal då hon tillträdde som lantråd. Konkret har regeringen försökt sig på samordning av infrastrukturen, en garantilagstiftning och en samordning av socialvården. Efter att de två förstnämnda havererade innan arbetet ens sattes igång var Gunell tvungen att visa handlingskraft genom att försöka tvinga igenom en socialvårdsreform. Det resulterade, som alla vet, i en lösning som de yrkeskunniga inte vill ha.

Det är dags för nya tag för hela Åland. Vi liberaler står redo! För med handen på hjärtat har regeringen Gunell misslyckats totalt med sitt huvudsakliga fokusområde.

Liberalerna

Ingrid Johansson

Mats Perämaa

Viveka Eriksson