DELA

Nya tag för barns välfärd

Föräldraskap bör stödas med åtminstone följande åtgärder:

1. Alla nyblivande föräldrar bör aktivt uppmuntras till att delta i föräldrarådgivning.

1. Mödrarådgivningen utgör en bra grund för att rådgiva mödrar, men detta är inte tillräckligt. Rådgivningen bör i högre grad leda till långsiktig rådgivning av bägge föräldrar och i högre grad för att bemöta dessa tiders nya utmaningar som möter föräldrarna idag.

2. Folkhälsans pappakurs och mammakurs bör erhålla tillräckliga Landskapsmedel, så att alla första gång föräldrar erhåller relationsrådgivning både i anknytning med födandet samt dryga ett år senare, dvs i två omgångar.

3. Föräldrakursen COPE (eller motsvarande) bör strävas till att ges till alla föräldrar vars äldsta barn är i 6-9 års åldern.

2. Föräldraledigheten bör förlängas och i högre grad uppmuntra pappor till att vara hemma med barnen, bland annat med minst 1/3-andel ”öronmärkt” åt fadern.

Gard Larpes (Lib)