DELA

Nya tag för Åland

Vi liberaler fortsätter arbeta enträget framåt med vår politik. Hela Åland ska leva, investeringar ska spara driftskostnader och vi vill ta vara på den stora resurs som de offentligt anställda och de åländska företagen utgör. Vi driver också klassiska liberala frågor så som jämställdhet,utbildning för alla och allas lika värde.

Det politiska arbetet i den nya regeringen tar nu fart på allvar.

Ministrarna har fått sina platser i regeringen och ersättarna i lagtinget har tillträtt. Liberalerna samarbetar under denna mandatperiod medmoderater och socialdemokrater. Arbetet är fruktsamt och framåtsyftande. Vi ser fram emot fyra år av ekonomiskt ansvar i kombination med ett stort arbete för Ålands och ålänningarnas bästa.

Mandatperioden kommer att innebära mycket jobb för såväl regering som lagting. Skulle det vara enenkel uppgift att få ordning på ekonomin så skulle det redan vara gjort. Den nya regeringskoalitionen har tagit det första, och kanske viktigaste, steget:vi har nu en gemensam syn på storleken på det ekonomiska underskottet. Vi vet alltså vad som måste göras.

Vi liberaler är redo att axla det förtroende ni väljare gav oss. För att trygga ett gott samhälle för ålänningarna behöver vi göra förändringar, vi behöver reformera för att arbeta smartare och spara pengar. Nu tar vi nya tag för hela Åland!

Liberala lagtingsgruppen