DELA

Nya tag behövs för lantbruksnäringen

Landskapsregeringen bör aktivt och med vision arbeta för förbättrande av lantbruksnäringens villkor.

Allt för stor del av lantbrukarna mår dåligt i dagens system där den huvudsakliga delen av inkomsten kommer från bidragssystemet istället från eget arbete.

Landskapsregeringen bör arbeta för nya lösningar som bibehåller eller höjer lantbruksnäringens levnadsvillkor. Uppgiften är inte enkel, och skall göras i aktivt samarbete med både EU och finska myndigheter.

Landskapsregeringen bör även i större mån deltaga i främjande och utbildande av primärnäringen (jordbruk o fiske) så att de kan i större mån deltaga i skyddande och omhändertagande av deras viktigaste resurs – naturen.

Kvalitetsodling skall uppmuntras samt konsumenter informeras och göras medvetna om skördekvalitetens betydelse i kosten. Samt att konsumtion av åländskt närproducerat är bäst för alla.

Gard Larpes (Lib)