Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Nya socialvårdslagen

Att lagtinget förra veckan klubbade den nya socialvårdslagen skapade inga stora rubriker, men är ändå en av mandatperiodens viktigaste lagar. Jag var en ny och oerfaren lagtingsledamot när vi skrev in i regeringsprogrammet att den här lagen skulle skrivas under mandatperioden.

Nu har jag jobbat med lagen i social- och miljöutskottet och anser att lagen är bra för att den sätter individen och individens behov i centrum och inte strukturerna, samt kräver att vi ställer om till tidiga och förebyggande insatser. Det blir socialt hållbart på riktigt, och det är hälsoekonomiskt smart. Detta kommer att minska på mänskligt lidande och även spara pengar i övriga samhällsektorer. Men det här arbetssättet kräver samarbete mellan flera myndigheter och sektorer, vilket vi behöver bli bättre på. Bollandet med patienter och klienter, bara för att det är olika kassor och budgetar inblandade måste upphöra. Vi behöver komma igång med utvecklingsarbeten inom det här området så fort som möjligt och bli bättre på att använda modern välfärdsteknik. Vidare behöver alla få ett gott bemötande, och för det behöver vi inte vänta på att lagen sätts i kraft.

Nu har jag snart fyra års erfarenhet av lagtingsarbete, och behöver ditt förtroende att fortsätta i fyra år till.

PERNILLA SÖDERLUND (Lib)