DELA

Nya regler för PAF-bidragen – utan dialog

Vi läste i en annons i tidningen att landskapsregeringen i fredags beslutat om nya regler för PAF-bidraget. Vår organisation med 33 medlemsföreningar samt flera andra vi talat med har inte varit delaktiga eller informerade om att ett dylikt förändringsarbete pågått. Hur kan regeringen ta fram nya regler utan att ha en dialog med föreningslivet?

Även om syftet säkert är gott, med en vilja till t ex likabehandling så är risken alltför stor för ”feltänk” när det bara är tjänstemännen som tar fram regler. Vi menar också att det behövs en modernisering av reglerna för PAF-medlens fördelning och välkomnar att man redan nu inför 2018 börjar ett sådant dialogarbete.

Vi ställer oss också frågande till att landskapsregeringen sedan väljer att ha information vid två tillfällen kl. 15 två vardagar. Det utesluter inte bara skärgården utan också många andra föreningar som inte har styrelser med arbeten som tillåter att man kan gå ifrån under arbetstid.

Styrelsen för ABF-Åland, arbetarnas bildningsförbund